Labyrint - Zápis 37: HAIL AND KILL!

Když se za Delapanzou zavřely dveře, Zdenal se rozesmál. „Já nestačím zírat!“
 
Rita se choulila na kavalci. „Věř tomu, že já taky. Už jsem se bála, že je s náma konec. Doufám, že máte dobrý důvod tajit pravdu o skřecích, Kořínku.“

„Jedno tajemství váže druhé, společně tvoří náhrdelník, paní Rito. Přestřihnete jej pro jednu perličku a vysypou se všechny.“

„Vy ale nemáte žádnýho bráchu, ne? Byla to léčka,“ ujišťovala se Valentýna.
 
Kořínek to potvrdil. „Jsem jediný, kdo z naší rodiny zůstal naživu."

„Ostatním se něco stalo?“

„Ano, děvče, něco se jim stalo.“

„Tak to mě mrzí, pane Kořínek.“

„Mě taky, Valentýno. Věř tomu, že mě taky.“

Rita mezitím vyluštila návod přiložený v papírových krabičkách. „Měli bychom si vzít tabletu každých osm hodin. A začneme radši hned teď. Má někdo hodinky?“

Zdenal se zamyslel. „Zhruba to odhadneme podle svíček.“

Rita šťastně převalovala tabletu v dlani. „Co myslíte, nebylo by lepší vzít si první dávku dvojitou?“

Netušili. Rozhodli se, že budou brát antibiotika ne po osmi, ale po šesti hodinách. I tak by měly čtyřem lidem vydržet na pět dní. To muselo stačit.

Uplynuly více než čtyři hodiny, když k nim dolehl podivný hluk. Připomínal křik mnoha hrdel, vzápětí byl ale přetnut duněním a třaskáním křesadlovek, v němž nezaměnitelně rozeznali hřmění Aurory. Hřmění, které více než zbraň, připomínalo přírodní živel. Rachot i řev byly vzdálené. Tlumené. Přesto nebylo pochyb, že boj začal.

„Myslim,“ promluvil v pauze mezi výstřely Tomáš Slíva, „že bysme měli Delapanzovi držet palce. Jinak jsme v prdeli.“

„Překvapuje mě, že s nima vůbec válčí. Vydat nás by byla jednodušší cesta. Leda, že by neměl na výběr,“ hádala Rita.

„A nebo je opravdu takový odvážný blázen,“ podotkl Kořínek.

Tom hypnotizoval dveře. Rázným krokem si došel pro svícen a potěžkal ho v natažené ruce. „Jestli se to podělá, živýho mě ty Hluchý zkurvysyni nedostanou.“

Zvuky boje se ozývaly další půlhodinu, pak utichly. Skupina se snažila odpočívat, ale napětí bylo ve vězení přímo hmatatelné. Zdenal vstal, prošel se několik kroků a zase si sedl. Byl podmračený, podivně máchal rukama a něco si šeptal.

„Co blbneš?“ zeptala se Valentýna. „Nervy?“

Zatvářil se provinile. „Něco si zkouším. Potřeboval bych ale pár věcí a my tu nemáme žádné zdroje.“

„A jaký zdroje bys chtěl?“

„Cokoli! Peníze, baterie, alkohol...“

„Lidské zdroje,“ napovídal Kořínek.
 
Zdenal rozhodil rukama. „Jsme tu jak v kleci!“

„Zdéňo, my jsme v kleci,“ upozornila ho Valentýna. „Ale třeba ne nadlouho. Třeba sem už brzo přijdou Hluchý s Delapanzovou hlavou na kůlu.“

„Báječný! Nechcete na chvíli zavřít klapačku?“ uzemnila ji Rita, která poslouchala u dveří.
 
Od skončení boje uběhlo několik hodin, přišel čas na další dávku antibiotik. Zatím ještě účinkovat nezačala. Minuty se táhly. Ostražitost vyčerpávala a otupovala smysly. Valentýna se pokoušela usnout ve vedlejší místnosti. Zdenal ležel jen kousek od ní, přes hlavu měl položený otevřený grimoár a chrápal. Rita se povalovala na další válendě. Točila se jí hlava z únavy, ale nemohla usnout. Dívala se na Tomáše Slívu, jak sedí uprostřed svého pentagramu nehybně proti dveřím a přes kolena má položený svícen. Teprve potom usnula.

Společným budíčkem bylo známé trojité zahřmění. Řinčení kovu o kov. Křik a stenání. A pak další strašlivé zvuky, které snad ani nevydával člověk. Uběhlo několik minut.

Ozvaly se rychlé kroky a rána na dveře. Tou dobou již byli všichni vzhůru. Tísnili se v hloučku pod schody. Vpředu stál Slíva napřažený se svícnem, Rita uchopila židli za opěradlo. Zarachotil zámek a dveře se rozlétly. Do místnosti vklopýtal Delapanza s pochodní.

Vypadal jinak, než když se viděli minule. Na čele měl dlouhý šrám a přilbu prasklou. Plášť rozervaný a zbroj zprohýbanou, na mnoha místech plechové šupiny chyběly. Rytířova tvář byla zastříkaná krví a umouněná od sazí a střelného prachu jako tvář mouřenína. Z obličeje zářila bělma dychtivých očí, šlehal v nich zelený plamen, který dosud neviděli.

„Hola, moji souputníci, hola, družino Blanických! Přišel čas chopit se mečů a vybojovat bitvu všech bitev! Povstaňte a bojujte! Jako sokoli, jako vlci rvěte se o svůj život! Jako divoké šelmy! Povstaňte, či se vzdejte se a buďte rozprášeni na kopytech osudu, rozdrceni ocelovou pěstí a rozvláčeni krkavci po válečném poli! Neboť přišel čas, přišla hodina, ve které prokážete, jestli jste hodni svobody!“

Uběhlo několik sekund šokovaného ticha.

„Co to blábolí?“ zavrtěla hlavou Valentýna.

Rita se přes Slívu prodrala k Delapanzovi. „Vrať mi mou zbraň! Půjdu bojovat, když odpřísáhneš, že nám dáš svobodu!“

Rytíř se na ni díval a krev mu stékala do očí. „Přísahám při Wihelinovi, že pokud v tomto boji zvítězíme, získáte svobodu!“

„Doprdele, hail and kill!“ zařval Slíva a zahrozil svícnem.

Zdenal stiskl Valentýně paži. „Ty tu zůstaň.“

„Tos uhod, chytráku. Jdu s váma.“

„Ne! Zůstaneš tady!“

„Trhni si!“

„Každej si může dělat, co chce. Nebudeš jí nic nařizovat,“ zastal se jí Slíva a vysloužil si zlostný Zdenalův pohled.

Rita hledala očima Kořínka. Nenašla ho. Potom si všimla, že stojí přímo za Delapanzovými zády.

„Dobře, jaká je situace?“

„Nepřátelé se nedokázali dostat přes bránu. Nyní ale přitáhli beranidlo. Část hradby je v plamenech! Musíme uskutečnit výpad a zničit ten ďábelský stroj!“

„A to je vše?“

„Nic víc, nic míň. Měli jsme ztráty a já k výpadu potřebuji každého muže. A ženu. Viděl jsem vás bojovat proti kanálníkům. Statečně a divoce. Jsme stejné krve! Vím, že mě nezradíte, protože bojujete i za svůj život.“

„Máš to dobře vymyšlený,“ z hlasu Valentýny kapala ironie. Pořád nechápala, proč jí připadá, že ostatní se snad na boj těší.

Delapanza její sarkasmus ignoroval. „Vpřed,“ řekl a vyvedl je z vězení. „Vpřed!“ volal, když probíhali Pevností a ozbrojovali se vším, co bylo po ruce. Rita šťastně sevřela prsty na rukojeti Expres kurýra na smrt. Valentýna jí do ucha šeptala: „Přece to nemyslíš vážně?!“

Rita to nemyslela vážně. Byla unavená, slabá, s kruhy pod očima a polomrtvá nevyspáním. Nechtěla bojovat. Vlastně jediné, o co jí šlo, bylo dostat se z vězení, a pak Delapanzu přetáhnout něčím po hlavě a utíkat do tmy, daleko a dlouho. To byl její plán!

Čas letěl jak splašený kůň. Dřív než se mohla na útěku dohodnout s Kořínkem a Slívou, byli z pevnosti venku a stáli na nádvoří v srdci oddílu kopiníků. Každý z vojáků držel kromě dřevcové zbraně ještě špičatý ocelový prut omotaný hadrem místo rukojetí. Zářily v jejich rukách jako pověstná pilla římským legionářů. Rita se divoce rozhlédla – nechtěla bojovat! Zaplavila ji hrůza. Nebylo kam utéct, protože past sklapla. Železné čelisti obléhatelů sevřely Špínu ve svém stisku.

Nebylo jiné cesty, než...

„VPŘED!“ řve z plných plic Delapanza. Čas Ritě zrychlil, rozsekal se na jednotlivé nespojité úseky obrazů, zvuků a pocitů. Znenadání se se řinčením otevřela brána. Rita cítí pot a strach a vzrušení vojáků kolem. Těla se dala do pohybu, tlačí ji před sebou. Musí se tomu poddat, nebo se nechat ušlapat. Zadusat do země. Divoké oči vojáka po levici. Vedle něj se žene vpřed Slíva. Bůhví kdy vyměnil svícen za obrovské kladivo. Pohled vpravo. Do očí jí zasvítí louče a ušmudlaný obličej cizího muže. Víc morda řvoucího zvířete. Kde jsou ostatní? Ohlíží se, ale nevidí je. Země se třese. „Vpřééééééd,“ řve Delapanza. Žene se v čele skupiny vojáků vstříc nepříteli. Rita cítí, jak palcát v její ruce ožívá. Formace se řítí vpřed na překvapené obličeje nepřátel. Mají masky. Ne, tváře jsou nabílené bojovými barvami. Kopí jsou vržena a muži kolem beranidla vyráží první smrtelné skřeky. Křesadlovky třaskají. Jednomu z mužů před Ritou se rozprskne hlava a ozdobí svět rudým deštíkem. Druhému střela urvala ucho. Není čas na nutkání zvracet. Není čas na slabost. Není čas na myšlenky. Formace se rozpadá. Dobíhají k beranidlu. Obrovský kmen s čelem okovaným železem je naložený na dřevěné plošině s gumovými koly. „Rychle!“ křičí Delapanza a bodá rapírem do pneumatik, zatímco jeho sluha polévá kmen čpící tekutinou.
 
Nepřítel se ale již probral, je tady. Nejbližší skupina kanálníků se statečně vrhá na Delapanzův oddíl. Bitva se rozpadá do jednotlivých šarvátek. Rita se Zdenalem a Slívou se snaží bránit beranidlo, než jej jiní zničí. Kanálníci jsou tu ale rychle. Divoké oči a v rukou sekery. A bodce. A řetězy. Rita křičí: „Vpřééd!“ Expres kurýr na smrt zpívá a rozráží první lebku. Rita zapomíná na to, že je vyčerpaná žena na pokraji sil. V očích nepřátel se stává valkýrou. Zabila druhého – rozdrtila mu kolena a švih dokončila ranou do hlavy. Odnesla si krvavý šrám přes stehno. Kdo by se o to zajímal? Expres rychlá smrt! řve plechový hlas Kurýra. Diody po obvodu blikají krvavě rudou. Nepřátel ale přibývá. „Stáhnout!“ zaslechne ve vřavě Delapanzův hlas.

A najednou Rita strne. Krve by se v ní v tu chvíli nedořezal. Skrze kanálníky se k ní řítí monstrum. Odhazuje je na strany jako hračky. Klestí si k ní cestu jako grizzly lesní školkou. Rita zírá s rozšířenýma očima. Palcát ztichl. Ruka ji neposlouchá, ochabla hrůzou. Obr uchopí jednoho z Delapanzových lidí za krk. Muž chroptí, bije kolem sebe krátkou čepelí. Ozve se křupnutí a jeho bezvládné tělo dopadne na zem.
 
Hromotluk je odhalen do půli těla. Jeho kůže je bledá, téměř bílá. Z hrudi mu trčí kopí a dřevěné třísky. Z boku mu vyrval kus masa výstřel z křesadlovky. Žádná krev se ale nevalí, jen černá huspenina zalepila ránu. Podříznutý krk je sešitý koženým řemínkem. Není nejmenších pochyb... Sedmtři se zastaví před Ritou. Nehybně na ni zírá temnýma očima, propaluje se jí do mozku. Jeho rty se pohnou.

Rita si připadá jako ve snu. Vzpomínky ožívají. Chce promluvit, ale v krku má vyprahlo. Nakonec ze sebe dostane jen: „Sedmtři?“

Jejím zorným polem se mihne stín. Zasviští obří kladivo a zaboří se do živé mrtvoly. Mezi Ritou a monstrem stojí Tomáš Slíva a znovu se rozmachuje. Kladivo vystoupá do nejvyššího bodu, kde na zlomek sekundy ustrne.

Komentáře

PŘÍŠTĚ: SOUBOJ (? uvidím)

Servíruji vám kapitolu 37. Není asi náhodou, že právě v ní se znovu objevuje 73 (kterého jsme opustili mrtvého v kapitole 20). Dnešní zápis je zatím jedním z nejdynamičtějších, v tomto duchu bude pokračovat i příští.

Také přišel čas pro další důležitou anketu. Je prostá: KDO S KOHO? PŘEŽIJE SLÍVA ČI SEDMTŘI? 

Je to možná trochu kruté, ale nemůžeme před tím dále utíkat. :-) Buďte stateční a volte! Sedmtři nebo Tomáš Slíva? O každém už něco víte, oba jste mohli trochu poznat... Tomáš je správný typ, metalista, trochu hrubý na povrch, ale zatím nevypadal jako špatný člověk. A co Sedmtři? Jak se asi změnil? Kdo ví, třeba by nám prozradil něco o posmrtném životě... Vyberte si svého šampiona. Pro oba není v Labyrintu místo. Jen jeden přežije.

Anketu uzavřu přesně za týden - ve středu v poledne.

Srdce říká ne...

Ta ankteta je tedy pěkná sprosťárna - Slíva se předvádí už 7 kapitol a N73 se objevil až teď - a člověk už se musí rozhodovat...

Kopí, halapartna, píky a oštěpy patří do zbraní dřevcových, nikoli holových (které nejspíše ani neexistují).

Ještě tam něco skřípe, ale nemůžu na to přijít. Jinak škoda, že jsme přišli o první část bitvy. Zajímalo by mě, jak se dobívají hrady v podzemí. NadZemní hrady už mám zmáklé. :)

Oujé

Až do včerejška jsem četla Labyrint jen v Pevnosti, a tak mě tyto stránky mile překvapily nejen díly, které ještě nevyšly, ale i zapojením čtenářů. To je bezva :o) Jinak se přiznám, že jsem pro Tomáše hlasovala aniž jsem dočetla až sem. Je mi prostě sympatičtější, tak jsem zvědavá, jak se to vyvine :o)

Bodkinééé

:-) tak to ne. Když byla první anketa, měl Sedmtři výhodu dvaceti dílů (dobrá, možná se neobjevil úplně ve všech, ale...). Teď to vidím srovnané.

Jestli vadí holové zbraně, tak se na ně ještě podívám. Nechtěl jsem vás nechat dlouho čekat, dopisoval jsem to kolem jedné včera v noci a prolétl po sobě jen v rychlosti.

Poky.mn

Vítáme Tě mezi námi! :-)

Muehehehe....

Jistě, 73 tam byl dlouho, ne tak N73 (Nový/Nemrtvý). To je chtěj nechtěj úplně nová postava narvaná do prázdného místa tvaru 73. Ještě nevíme po čem touží/sní/lační - neuvedl se ani tradiční větou: "Brains." Člověk netuší co od něj může očekávat, takže zvolí Herr SlívoVitze. Je to prostě našantročená past :D

Chudák 73, že já ho nechtěl nechat umřít, teď to s ním dopadne ještě hůř.

Holové zbraně zní divně, a rozhodně se nepoužívají pro halaparty a spol - viz hore(:D).

Ale stejně bych tam nastrčil nějaké méně známé dřevcové zbraně - ale o to lepší (rozumněj - více kůůl) - Kůsu nebo glaive (i když je to skoro to stejné) :D

Anketa

Abych se přiznal, jsem poněkud v rozpacích nad anketou. Především z toho, za jakých podmínek volit Sedmtři a Toma.

Tom Slíva na straně našich hrdinů nebo 73 na straně kanálníků. Vzhledem k tomu, že nevíme jaké má 73 cíle a plány, jak poznamenal Bodkin, tak je v tuto chvíli celkem logické hlasovat pro Slívu. Kdo by přece hlasoval pro Nemrtvýho, který by pak zmasakroval všechny ostatní a byl by konec...(tím nechci ovlivňovat hlasování, Pavel má určitě promyšlenou situaci, kdyby zvítězil 73, tak aby příběh zdaleka nekončil :-) )

Nicméně já musím stát za svým výtvorem, takže dávám hlas Tomovi...

dobrá kapitola

hlas pro 73, protože všechny okolnosti hrají pro zvolení Slívy a mě by zajímalo, jak se příběh vyvine v opačném případě.
každopádně je jasné, že teď už se to rozjede.

PS: "..., ale napĚtí bylo ve vězení přímo hmatatelné."

73iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No myslím, že u mě je jasné, pro koho budu hlasovat! Řekl bych že 73 nám toho může říct ještě mnohem víc, než Slíva! Uvažujte, Tomáše sebrali Hluchý náhodou z nasrání a 73 za nějakým účelem, stejně jako Ritu a spol (jo když už jsem u toho, zajímalo by mě, jakou roli měl zahrát pan Břetislav, kterýho zabili Stínobřitvy, ještě než jsme se s ním stačili seznámit).
Každopádně by bylo zajímavé, mít na nepřátelské straně někoho takového, já tomu říkám "Anakinův syndrom" myslím, že jeho podstata není třeba vysvětlovat, všichni jset snad viděli StarWars. A kdo ví, třeba se nakonec ukáže, že 73 nezmněnil stranu definitivně.
Co se týče Slívy, zatím toho moc nepředvedl. Snad to, ale bylo tím, že doteď trčeli pod zámkem. Tak se uvidí. Nebo neuvidí.
Ještě mě napadla jedna možnost, zajmalo by mě co na ni říkáte? Co když 73 nechce Ritě nijak ublížit. Je tam napsáno, že se mu pohnou rty a pak ho Slíva majzne kladivem! Co když ho kanálníci nějak ovládají? Byli to tak na 95%oni, kdo ho po bitve "U Nastroma" odvlekl, zazáplatoval krk, oživil a postavil do svých řad, tak nemůžeme říct, že je tam dobrovolně!
Můj hlas každopádně patří jemu, jsem zvědav, jak se rozhodnete vy!

slíva

Já hlasuji pro Tomáše, ještě nemohl předvést co vše dokáže a já bych mu dal šanci. 73 ač sympatická postava, nevolil bych ho. Posmrtný život by měl být stále jen dohady a velkým tajemstvím a neodhaloval bych ho. Dále by však mohl poskočit spoustou informací od 73. Nebo zakysnout smrtí Slívy. uvidíme...
********************************************************
Prsten je v jílci,
statečnost v středu,
hrůza v hrotu
před tím, kdo jej má;
podél ostří
je krvavá zmije,
ocasem had
ke hrotu hází.

ps:

Poslední 2 věty jsou mířeny k příběhu.

To erumoico

Hmm. Já bych to tajemství odhalil!!!!! Ať to stojí, co to stojí.
P.S. Nechce se někdo zeptat Valentýny, jestli nechce přijít o další rok života;):D!

Slíva

no, já si nemůžu pomoct a radši budu hlasovat pro Tomáše. 73 mi opravdu moc sympatickej nebyl a teď když je (ne)mrtvej? to radši Toma. Zaujalo mě jeho nadšení pro boj, ti Hluší musí bejt fakt hnusní, když se takhle zuřivě brání x) 73 ať radši odpočívá v pokoji.. třeba se s ním setkáme v Praze na pochodu, jak vidím, že? Braaaaaains... xD
mimochodem doufám že bitvu přežije Delapanza. Neptejte se mě proč, ale nějak mi k němu narostly sympatie.. :)

Já hlasuji pro Tomáše.

Já hlasuji pro Tomáše. Zajímá mě, jak se dokáže zbavit nemrtvého.

Jak se zbavit nemrtvého...

The Power of Metal!!! To složí i oživnou mrtvolu :-D

Mňo, nevím jestli je

Mňo, nevím jestli je drsná metalová hudba tím nejvhodnějším k zažehnávání nemrtvých bijců... toho snad leda nějakým „Come by here, my Lord“ ...
:-) nebo jiným spirituálem...

To Tores

Chudák Valentýna, to bysme chtěli vědět tamto jednou a něco jiného podruhé a z ní by byla do týdne vrásčitá stařena... Mně osobně by se tohle řešení moc často použité nelíbilo, byla by to nuda. Mně se líbí ty Pavlovy originální nápady... když čekám napnutá na konci kapitoly na další zápis.... a přemýšlím, jak se z které kaše dostanou, ale většinou následující zápis předčí má očekávání fantastičnem řešení či nové zápletky. Jen houšť. :-)

Dvě hnidopišné poznámky :o)

V očích nepřátelů...v očích nepřátel
a najednou Rita strhne...najednou Rita strne

Jinak se mi moc líbí ten trik, jak se se zrychlujícím se dějem zkracují věty. Působí to velmi efektně, stejně jako ten přechod z vyprávění v minulém čase do přítomného.

Ad anketa - budu volit Slívu. Původně jsem sice z metaláka nebyla moc nadšená, ale docela jsem si ho oblíbila. A taková hnusná obživlá mrtvola, no fuj! :o)

Anketa

Tak tohle bylo opravdu zatím snad nejdynamičtější!
Ale Pavle, Bodkin má pravdu, tohle není fér:) Já se těšila na duo Sedmtř a Slíva a ono to bude zjěvně hodně krátká epizoda (- asi tak po "kdo rozmáčkne lebku první").

Bodkine: no jo. teď nám 73 umře rovnou podruhé... (nebo třeba i ne, ale prozatím to tak vypadá).

Toresi: hele, tak pozor, jěště ho nemajznul:))) Třeba přemluvíme Pavla a počká s tou smrtí ještě jednu kapitolu? (prosím prosím?) I když spíš ne:).
A taky mám pocit, že si třeba vzpoměl, stejně jako Rita.

Ale co ostatní? V boji je zatím aktivní jen Rita (když nepočítám naše dva anketové hrdiny). Co Kořínek? (Páni, ten človíček začíná být moje oblíbená postava:)) A Valentýna? A Zdendalf? Trochu mi chyběl popis z jejich pohledu, jakoby se prostě najednou v bitvě stratili... Ale zase je pravda, že to trvalo jenom chvíli, takže se nechám překvapit:)

Ale zase jednou, krásná kapitola, opravdu se těším:) A na tu další taky:D

oprava

tak majznul, ale to nic neznamená:)

Ach jo, to je dilema! Tom je

Ach jo, to je dilema!
Tom je sympaťák a určitě se ještě nepředvedl v celé "kráse", ale to Sedmtři taky ne a někteří nemrtvý jsou tak fajn, třeba pan R.Půlbotka, to je vysloveně milej zombie :-) Ještě si to hlasování musím nechat projít hlavou.

jejda, omlouvám se za tu

jejda, omlouvám se za tu příšernou hrubku

Proboha!

Tak jo, udělal bych kompromis. Skíva 73 zabije a pak ho znovu oživnou a bude!!!!!!

Mrtví ano - nečinní ne! x)

Tores: no to snad ne! dva nemrtví v jednom Labyrintu? :D to už je trošku drastický. uznávám že antibiotikama by se mělo šetřit ale zase takhle do extrémů bych to nehnala x) pravda že s veškerýma těma metlošskýma textama o smrti bych byla zvědavá jakej by měl náš nemrtvej metlák názor, ale... zajímalo by mě - můžou nemrtví v Labyrintu vlastně mluvit? xD 73 se neprojevil a navíc má proříznutej krk, hmm...

Co vyprávějí zombie?

Po pravdě řečeno, 73 jim žádné tajemství s prořízlým a šňůrkou sešitým hrdlem neprozradí. Jeho komunikace je už zřejmě jenom v podobě emotivních skřeků. Je jasné, že ho oživili Otrokáři, že na to mají nějakou fintu. Zombie ale už není původní člověk, je to prostě robot, podobně jako golém. Možná, že by ho naše družina mohla ovládnout a získat do svých služeb jako "živou zbraň". Ale na to zřejmě nebude dost času. I když... Zatím nevíme, co dělá Zdenal. Chystal se zrovna čarovat, když propukla bitva... Pokud Sedmtři magicky neovládnou, není jiná možnost, než ho zlikvidovat. Mám dojem, že Sedmtři má přesně naprogramované příkazy. Ulovit Ritu a přinést živou někomu... Někomu, komu na tom záleží, kdo se jí už teď bojí. Sedmtři musí být zabit, protože Tomáše Slívy by byla škoda! Taková ztráta by byla nenahraditelná. Tak jsem to řekl a jdu hlasovat!

woow

Tož zase jedna super kapitola,doufám,že Delapanza tu bitvu přežije a konečně všem vysvětlí,proč je držel zamčený.Jestli třeba měl nějaký dar věštit,nebo od jiného věštce se dověděl o téhle bitvě a držel si tam všechny pod zámkem aby mu pak v domění,že dostanou svobodu,pomohli....čert ví....

Co se týče ankety,myslím,že opravdu přišla brzo...nevím....ve 20.kapitole byl 73 zabit a od tý doby po něm zbyla jen tichá,vzdálená vzpomínka,zato posledních sedm kapitol prožíváme se Slívou (a ostatníma,samozřejmě).

Je pravda,že první anketu 73/Slíva to vyhrál 73 na celé čáře a chtěli jsme ho zpátky i jako ducha....mno a tedˇ tak trochu remcáme,když už je zpět,že?....
Všem je nám jasný,kdo momentálně anketu vede,takže to stejně nejspíš necháme na Pavlovi,jak se s tím popere....jako vždycky určitě dobře :oDDD

to Ladybird

zajímavá teorie s Delapanzou. ale není ta bitva právě kvůli vězněné družině?
btw, pokud má anketu vyhrát slíva, jak se zdá, doufám, že bude mít přesně 73% hlasů (jako měl když jsem hlasoval já)

Zase něco trochu jiného

Tak mě napadlo, proč jsi Pavle vybral zrovna číslo 73. Protože tohleto číslo je děsivě kůůl, rocking a podobně. Není to ani 53 ani 83... Žádný z nich to v sobě nemá, ani 74, 72, 71... Možná trochu 75, ale ani zdaleka tolik jako 73. Takže proč? proč? proč? A hlavně jak? :D

BTW - ještě jsem chtěl pochválit ten nadpis - Hail and kill! To je taky velmi kuul. Dost možná mi to navozuje tu klasickou hlášku: "Hail to the King, baby!" Kterou zavedl Ash a pak mu ji sebral Duke Nukem. :D

to Laman

Máš pravdu,bojujou kvůli nim....tak se třeba ta věštba týkala toho,že oni jsou skupinka "vyvolených",která dokáže vyvést všechny ostatní na povrch,a třeba kanálníky už taky nebaví žít pod zemí...(ale to je asi blbost)....byla to jen doměnka :oD

Odpovědi :-)

S reakcí na vaše komentáře jsem si dal na čas, až opadnou první vášně. :o) Objevily se kontroverzní názory, jsem rád, rozjela se diskuze, na druhou stranu - automaticky bude jedna strana s výsledkem ankety nespokojená. Tak už to ale bývá u každé volby.

Sedmtři má možná těžší výchozí situaci, na druhou stranu, možná si zachoval větší část tajemství než Tomáš Slíva, u kterého se zdá, že jsme se o něm už leccos dozvěděli. Já jsem neutrální, nechám se překvapit.

Věděl jsem, že chci Sedmtři uvést do děje relativně překvapivým způsobem, kdy to bude vypadat, že stojí na straně nepřátel (nebo tam opravdu stojí?), tato volba mi neumožňovala nechat ho pár dílů fungovat spolu se Slívou. Možná to není úplně fér, ale život není fér. Nehrajeme RPG, tvoříme příběh. Pokud vám přijde, že to má Sedmtři těžké, můžete mu dát hlas :-) Myšlenka, že když Sedmtři v anketě zvítězí, tak pozabíjí ostatní, patří spíše do her na hrdiny. Já počítám s oběma možnostmi, třebaže je nemám ještě domyšlené.

A proč se Sedmtři jmenuje zrovna 73? Přece proto, že to zní kůůl :-) líp než 71 nebo 74. A navíc to byl na Borech opravdu silný ročník.

babo raď

Těžká to otázka...a ač mám rád nemrtvé, metalistu uvidím umírat nerad :D no 73 by jako nemrtvý toho stejně asi moc neřekl obzvlášť když má krk sešitý koženým řemínkem (čistá fyziologie, ale ať žije magie:) ) jinak bych si tipnul že po smrti bude mít stejné "(ne)životní cíle" jako předtím takže to že je to nefér mi ani moc nepřijde...taky by mě zajímalo jak ho slíva zabije...třeba se jako metalista zabýval či zabývá a ví jak na nemrtvého :p takže jsem pro slívu

PS:

no diky memu "rychlemu" pripojeni se mi nezobzrazili vsechny prispevky proto jsou nektere veci tak trochu mimo misu...zajimave by bylo kdyby to opet bylo nerozhodne...(tim nechci nikoho navadet :D)

╝╝╝

Jak se tak dívám, už fakt nevím, co bych řekl. Snad jen: AŤ ŽIJE NEMRTVÍ SEDMTŘI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Otázka, otázka...

A opravdu musí být Sedmtři definitivně zlikvidován? Já si myslím, že s takhle zajímavě "předpřipravenou" figurou by šlo ještě leccos zajímavého uhrát. Byl bych tedy pro, aby ho prozatím zneškodnili, ale on kdesi zůstal, a zase se po čase objevil v jejich stopě. Jako takový nebezpečný golém, o kterém nikdy nebudou mít jistotu, jestli jim chce ublížit, nebo jestli jim snad nechce pomoct.

7+3

To jméno Sedmtři se nám líbí a je kúúúl právě proto, že je vyjadřuje magický číselný poměr, známý z pohádek. Sedmero krkavců, sedm trpaslíků, sedmihlavý drak... prostě družina sedmi hrdinů (jinak též sedm základních vlastností, sedm dní v týdnu, sedm kdysi známých planet, sedmina měsíčního kruhu), která musí splnit tři úkoly (to je známá triáda, trojúhelník, trojice boží, fyzikálně základní trojná soustava: informace - energie - hmota, bez níž nic na světě nemůže fungovat). Tedy sedm členů musí splnit tři podmínky, aby se ve světě, společnosti či vesmíru něco podstatného změnilo! A jak tak počítám, tak v naší družině je členů zatím pět. Možná se k nim přidá Delapanza... A kdo má být ten sedmý? Symbolický Sedmtři, ten, který neustále zrazuje a přesto tím bezděky ukazuje ostatním správnou cestu? Ať už živý nebo mrtvý? Tajemný hráč, jenž nechal unést všechny členy skupiny, jistě moc dobře věděl, proč umístil do podzemí i tohoto trestance!
Takže Pavle, já bych se opravdu přimlouval neřešit tuhle anketu tak radikálně. Jakpak by asi dopadl příběh Pána prstenů, kdyby se družina zbavila neustálých nebezpečných potíží, způsobovaných dotěrným Glumem a prostě ho zlikvidovala? Nebyla by to náramná úleva? Jenže co potom na konci, nad horou Osudu? Kdopak by ten prsten doopravdy hodil dolů? A copak by byl Kristus bez Jidáše? Takže bacha; Sedm-tři, to je karta Černý Petr - ale současně ten nejvyšší Trumf!

Anketa

Co se ankety týče, navrhoval bych její ukončení už v neděli večer/půlnoc. Od začátku bylo jasné, že 73 nemá šanci na vítězství z přílišné 'tradicionalističnosti' (to je ale slovo - bleabr) většiny čtenářstva. Navrhoval bych to odpískat dříve, aby jsme si už ve středu mohli přečíst jak to nakonec dopadlo ;)

otomar: Krleš! Tedy Ámen jsem myslel.

Sedm statečných

Ještě mě napadlo, že nejen Sněhurka a sedm trpaslíků, ale také mexičtí vesničané a sedm statečných hrají stejnou hru. Vzpomeňte si na ten film a na jednotlivé typy pistolníků, kteří se sejdou k záchraně vesnice. A těch sedm musí svést tři bitvy s nepřítelem. V první uspějí, ve druhé jsou poraženi, ta třetí rozhodne i za cenu nejvyšších obětí. A proč byl tenhle, dnes už klasický western tak úspěšný? Protože dodržuje to staré mýtické schéma. Nejen, že jeho předlohou byla stará japonská legenda o sedmi samurajích (neméně skvěle zfilmovaná Akirem Kurosawou!), ale těch sedm najdeme i ve vikingských ságách a starořeckých mýtech. Stejně magickou skupinou je dvanáctka. Ta ovšem plní jiné úkoly - většinou mění něco duchovního (čínští mudrci i keltští druidové mívali dvanáct učedníků, právě tak Kristus). Ale pozor - těch hrdinů je třínáct! Jenže ten třináctý musí být obětován, ten musí zahynout, aby se osudové předurčení naplnilo! Zřejmě i proto bývá třináctka považována za nešťastné číslo.
Takže to jsou ty magické přesahy, které si nejen čtenář, ale dokonce ani autor většinou neuvědomuje. Ale přesto podvědomě cítí, že by to takhle mělo být, a příběh se mu líbí.
Jinak souhlasím s Bodkinem, že nemá cenu prodlužovat hlasování, protože výsledek je už teď jasný. Ale přesto se ještě jednou přimlouvám, aby Sedmtři nebyl zlikvidován definitivně! Kdo je pro, ať připojí svůj hlas.

PS:

Nevím, jestli je to jen tušení, ale něco se začalo dít. Při pohledu na statistiku vidím, že Sedmtři zvolna dorovnává skóre. Nakonec by to ještě mohlo být nerozhodně... Každopádně bych nechtěl, aby Tom Slíva byl vyřazen. Je to postava, která se chytla.

SOUHLASÍM S OTOMAREM!!!!!!!!!!!

Podle mě, to co tu vznesl jsou hodně přesvědčivé argumenty a má zajímavý postřech. I já bych 73 ještě definitivně nevylučoval ze hry! PRO TO PŘIPOMÍNÁM, ŽE JDE ZRUŠIT HLAS A DÁT HO JINAM!!!!!!!!!!

Pročetl jsem vaše komentáře

budu nad tím vším ještě přemýšlet, nerad bych ale nějak výrazněji měnil, co jsem tu jednou řekl. Anketu uzavřu až ve středu, současně ale připravím nový zápis tak, abych jej mohl v tentýž den publikovat. Současně dopisuji povídku pro jednu antologii, takže doufám, že to všechno stihnu. :-)

Jinak, co se týče magie čísel, tak je to pravděpodobně tak. Sedmička i trojka jsou magická čísla, ke kterým mám i osobně nějaký vztah. Tři je mé "šťastné" číslo a sedmičku mám již desátým rokem na fotbalovém dresu. :-)

HLAVNĚ PRO PAVLA

V anketě se píše, kdo vyhraje souboj a že je místo jen pro 1noho z nich. Chci jen říct, že souboj nemusí končit smrtí a poražený, může přece podzemí opustit a vrátit se na povrch?
...A zase se třeba vrátit...

to otomar

Ten tvůj rozbor magie čísel je zajímavý. K té třináctce bych taky doplnila jednu skutečnost, pro kterou je třeba považována za číslo nešťastné - v Tarotu ve Velké arkáně přináleží číslo 13 kartě SMRT a z toho se samozřejmě vyvozují při věštění i odpovědi. Ale pozor Smrt nemusí vždy znamenat, že něco jenom končí (umírá), je to zároveň také symbol nového začátku.
Proč se vlastně tvrdí, že pátek 13-tého je nešťastný den?? Když pátek bývá přiřazen k planetě Venuši?? Smrt a láska dohromady = velké neštěstí??
Naopak číslo 12 je ve Velké arkáně nazváno VISELEC -na kartě je na obrázku nahý muž přitlučený za končetiny hlavou dolů - další zajímavá asociace k 12.

No, jistě dvanáctka...

Dvanáctka je dvanáctka (v pivu i ve fotbale, pokud započteme i trenéra) a třináctý člen družiny je zasvěcen smrti... (že by rozhodčí?) :-( Každopádně, aby se něco dělo, musí být činitelů, prvků či osob lichý počet. Sudé počty jsou stabilní a "spící". Tedy mrtvé...
Ale je pravda, jak správně podotýká kolegyně, že symbol Smrti na kartě tarotu se vykládá především jako konec něčeho starého a počátek nového - což je vyjádřeno i zmrtvýchvstáním Krista (provedeném podle pravidel do tří dnů!).
Pak není divu, že ten dvanáctý z party je na tarotových kartách Viselec. Pročpak se asi říká, že Jidáš se oběsil? Ve skutečnosti ovšem to pověšení hlavou dolů také znamená "převrácení situace vzhůru nohama", nečekaný pohled na svět z jiné strany! Je to určitě překvapivé, i když ne zrovna příjemné. Hrne se vám přitom krev do hlavy...
A tak už zbývá jenom povzdech: "Pátek nešťastný je den, nechoď dceruško k vodě ven..." :-) Naštěstí se naše hlasování neuzavírá v pátek. Pavel má svůj třetí den v týdnu. Někdo chce končit sedmý den, někdo třetí. Sedm-tři !!! Zajímavé :-)))

2 Sally:

s magií čísel bych to nepřeháněl ;-), i když může přinést zajímavé postřehy.
pátek 13. má základ trochu jinde - jak říká tetička wiki.

souboj

Připojil bych se s přímluvou za oddálení definitivního výsledku souboje. Jeden ať si odnese vítězství, ale na definitivní porážku nemrtvého by Slíva neměl mít moc a Sedmtři na Slívu, hmm, právo (nevhodné slovo)? Napadlo mne srovnání s Ilidadou - na obou stranách je několik héroů a střetávají se s různým výsledkem, na který má vliv "duch příběhu". Nerozhodně se bije Hektór s Diomédem a Aiantem (s jedím si dokonce vymění zbraň), protože jim není dáno srazit druhého a svést souboj č. Patrokles, který poruší pravidlo a přestoupí svou možnost, je zneškodněn přímo bohy. Změkčilý Paris musí být před Meneláem zachráněn zradou, Aenea zachraňuje maminka Afrodita několikráte. A závěrem nám přijde souboj, pro který si musí hrdinové vybojovat právo a zasloužit si ho - přestože Hektór do něj vstupuje předem poražený (scéna loučení s uraženou ženou a synkem je nejsilnější částí příběhu).

Re: Laman - k pátku třináctého

Ono je to s tím nešťastným pátkem ještě trochu jinak - i když ty údaje z Wikipedie mají naprostou pravdu. Nejde tady vůbec o magii, ale o špatné pochopení staré i kdysi racionálně podložené zkušenosti. Je to vzpomínka na kalendář, který se řídil lunárním rokem. Měsíce tedy začínaly vždy přesně novoluním, Nový rok byl na Velikonoce, tedy z hlediska našeho lunárního kalendáře pokaždé jindy. Týdny byly čtrnáctidenní a jako svátky se držely patnácté dny, kdy byl Měsíc v nejhlubším novu nebo úplňku. Ty byly zasvěceny obřadům, tancům a obětem. Změna lunárního cyklu vždy nastává dva dny před astronomickým novem nebo úplňkem. A právě tento zlom má vždycky největší dopad na vše živé, neboť dochází k proměnám slapových sil a tím vodního režimu a také k proměnám elektromagnetického pole. Pohyb Měsíce zásadním způsobem ovlivňuje cykly pozemského života (to nejlépe vědí ženy). I zvířata projevují v období přechodu měsíčních fází určitý neklid. Člověka často bolívá hlava, je unavený, podrážděný, má horší trávení. Aby předešli přetěžování organismu, nařizovali kněží v tento den půst, čili lehkou bezmasou stravu. Lunární pátky - třínácté dny, kdy se nic správně nedaří, se ovšem vůbec nekryjí se slunečními pátky! Kdyby si je chtěl někdo zjistit, musel by si udělat přepočet podle cyklů Měsíce. A pak by zjistil, že "lunární pátek třináctého" připadá v některém našem běžném "slunečně-lunárním měsíci" třeba na úterý! Takže třináctka i pátek má vlastně původ ve špatně pochopeném fyzikálně astronomickém cyklu. Více k této problematice lze najít v knížce Marthy Fuchsové "Návrat Keltů".

Platí

Platí, co jsem psal dříve. Tedy, že nad řešením budu hodně přemýšlet. Vaše komentáře pozorně čtu a beru je v potaz. Nicméně myslím, že občas je dobré být v příběhu nekompromisní i ve vztahu k vlastním postavám - kdyby hrdinství nebylo nebezpečné, tak by na něm nebylo nic úžasného. Tím vlastně říkám jediné - nechte se překvapit. Ve středu nasadím zápis 38: Souboj.

Už jsem na něm začal pracovat, takže pokud mi nenachystáte nějaké překvapení, tak se ve středu objeví. A dost možná, i kdybyste mi ho nachystali :-)

Jinak k Otomarovu výčtu zajímavých témat, které jsme v rámci diskuzí probrali, si můžeme nyní přidat i numerologii :-) Občas zírám na vaše bezmála encyklopedické znalosti.

Oprava a dotaz

Zjistil jsem v mé předešlé úvaze matoucí překlep. Opravte si: "Nový rok začínal na Velikonoce, tedy z hlediska našeho solárního (slunečního) kalendáře pokaždé jindy." Omylem jsem napsal lunárního, jak už jsem byl ovlivněný tím Měsícem :-)
A ještě bych měl jeden technický dotaz. Je jisté, že naše diskuzní příspěvky dosáhly většího rozsahu, než se zprvu počítalo. Nešlo by program upravit tak, aby při přechodu na diskuzní stranu 2 opět nenaskočil začátek povídky, ale rovnou další komentáře? Případně, aby u přihlášených uživatelů, kteří mají v přehledu červeně označené nové příspěvky, se otevřely rovnou tyto nové komentáře a ne první strana?

Re: Otomar

Dobrá poznámka, sám nad tím zrovna přemýšlím. Teď to řeším tak, že zmáčknu na klávesnici END, pak další stránku komentářů a znovu END. Je to ale blbé. Zkusím to vyřešit, jak navrhuješ. Druhou variantou by mohlo být, že se budou všechny komentáře zobrazovat na první stránce zápisu, bude to ale pořádně dlouhý seznam. Poradím se s webmistrem a něco vymyslíme...

Prozatím

Prozatím jsem to vyřešil tak, že jsem nastavil počet komentářů na 70 na stránku (mohu to i později zvýšit až na 250). Možná, že to takto bude stačit, stisknutím jediného tlačítka (END) se dostanete na konec komentářového seznamu :-)

tematický obrázek

Anketa

Shout Box

Rail Balco: Hezky Yenn, jen tak dál! :)) (tyhle chaty v shoutboxu s roční pauzou mě strašně baví :)))
Yenn: Raile, vítězíš ale jsem to v patách ;) 8 let 25 týdnů!
Rail Balco: DEJFE 8 let 28 tejdnu!!! nemas nedas nesnaz se!!
Jajoch: Tady je ale velmi mrtvo. Chápu, že k tomu obálka Vězněné takřka vyzývá, ale... nemělo by se tu něco dít? :)
Pavel Renčín: Ahoj Jajochu. Už několikrát jsem chtěl odepsat, tak snad aspoň po té strašné době :) - ANO, další román je skoro hotový!
Jajoch: Po dlouhé době jsem sem zavítal... přidám se k obecnému chlubení se: 7 let a 4 týdny...:) Pavle, pracuješ teď na něčem?
poky.mn: 6let a 24 týdnů :oD
erumoico: 6 let 12 týdnů :)
Rail Balco: hahaa dejfe, dohanim te! 5 a 45 tydnu!
DejF: 6 let 4 týdny, už je to sice pár let trochu jako klinická smrt, ale stejně se cítím starej :-)

RSS kanál

Syndikovat obsah

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 8 hostů.
(c) Pavel Renčín 2007