Labyrint - Zápis 67: TŘETÍ

Vyčkávali. Neměli ponětí o tom, co se děje za pancéřovanými dveřmi. Zvukotěsně je dělily od Hluchých jako hráz. Vzduch v místnosti byl suchý, kdesi vrčela klimatizace. Podlaha pod nohama studila, tvrdá a hrubá jako kůže malomocného.

Luminus Ocurir,“ zašeptal Zdenal. V ruce držel masivní baterii pocházející ze světlometu Titan Turbo, který zůstal na palubě Kraksny. Rozžehla se nad ní mihotavá záře jako plamen svíčky.

Šero se projasňovalo. Vynořovaly se z něj tvary, obrysy skříně, stolu a židle. Záře ale nepronikla dost daleko, aby tmě vyrvala všechna tajemství.

Valentýna tápala po studené zdi. „Musí tu být někde vypínač.“

Zdenal přešel ke stolu, modravé světlo se odráželo na desítkách lesklých předmětů vyskládaných na jeho desce. Připomínaly chirurgické nástroje. Impozantní sbírka skalpelů, bodců, kružítek, pilek, kleští, trychtýřů a dalších podivných věcí, které se mohly používat k přípravě špaget nebo trhání očních víček. Všechny z leštěné oceli, hýčkané neznámýma rukama bez soucitu. Zdenal si je s nedůvěrou prohlížel. Najednou sebou trhl - z hloubi místnosti se ozval chraplavý smích.

Rita v mžiku pozvedla palcát, Kořínek zacílil Škorpion a krok za krokem postupoval proti neznámému zvuku. Zdenal něco zamumlal a prchavé světlo baterie zesílilo. Z temnoty se vyloupla silueta. Seděla na masivním trůně. Její lesklé černé oči zářily beze stopy bělma, leskly se nenávistí.

„Zdenale, nespouštěj ze Slívy oči!“ nařídila Rita. Přikrčená se plížila k cizinci.

Mladík upřel podmračený pohled na Tomáše, který si toho sotva všiml. Místo toho vytáhl z náprsní kapsy nůž ještě vlhký krví. Potěžkal ho v ruce.

„Slíva? Pořád ti tak říkají?“ zachraptěl cizinec a ztěžka polkl. „Co kdybys řekl pravdu? Co kdybys těm lidem, kteří ti tak tupě zobou z ruky, řekl alespoň jednou pravdu!“

Kořínek se přiblížil k tajemné siluetě. Hleděl na ni přes mířidlo automatické zbraně. Cizinec seděl v obrovském křesle, které se lesklo matnou ocelí. Neměl vlasy, jeho čelo bylo zvrásněné rýhami jako měsíční povrch. Oči ztrácející se v propadlé tváři žhnuly. Tělo bylo hubené jako tělo kostlivce, vyschlá kůže ho těsně obepínala. Kořínek vystoupil ze slepého úhlu. Sklopil hlaveň k zemi a přikryl si rty dlaní.

Zdenal ještě zvýšil intenzitu modravého světla, přestože baterie v rukou začínala doutnat. Pozvedl ji nad hlavu jako pochodeň. Ve Slívově tváři se zračilo podivné napětí. Uhnul pohledem a sklonil se k umírajícímu impovi.

Konečně světlo ozářilo i trůn. Seděl na něm nahý muž. Jeho zápěstí stahovala ocelová pouta nořící se do konstrukce křesla. Další obruč vedla pod krkem, objímala ho jako nenasytná milenka. V sedačce křesla zel otvor na odvod výkalů.

V divokém výrazu cizince nebylo místo pro soucit. Ruce i nohy pokrývalo množství šrámů a strupů. Vlasy byly nějakým způsobem odstraněny, zůstaly po nich na hlavě jen rudé tečky. Dlouhý knír zplihl a slepil se krví, jeho levý konec čněl vzhůru, jako vzdorný prapor potlačené revoluce. V zapadlých očích dohoříval zelený plamen.

„Náramně chytře jsi mě využil, Slívo, nebo bych měl říct Matyáši Morne? Budeš mlčet i teď, ty, kvůli kterému Špína lehla popelem? Ty, kvůli kterému zemřeli moji skřeci?! Rito, sejměte mi okovy, zlomím tomu parchantovi vaz!“ sípal Delapanza změněný k nepoznání v hrozivou trosku pokrytou zaschlou krví. Muž, který zestárl během několika dní o dvacet let.

„To není možné... Delapanzo, vy žijete!“ lapalaRita po dechu.

„Vypadá to tak.“

„No tak, Tome, řekni něco,“ zaprosila Valentýna. „Řekni, že lže!“

Impovy jazyky visely ochable z tlamy, nozdry se zachvívaly chrčivým dechem ve stále větších intervalech.

Slíva mlčel. Nůž mu volně vypadl z prstů.

Delapanza potřásl hlavou. „Měl jsem tě za člověka z Povrchu. Hostil jsem tě na svém sídle, rozmlouval s tebou a věnoval jsem...“

„Věznils mě!“ odsekl Slíva.

„Měls mi říct, co jsi zač! Vyhnal bych tě daleko za svou bránu. Když mučitelé Hluchých zjistili, že jsem o tvé pravé totožnosti celou dobu nevěděl, smáli se, až jim tekly slzy!“ Rytíř se třásl ponížením. Pohlédl k ostatním. „Máme před sebou zrádce, co nás ovinul smyčkami lží. Muže, který je zvyklý vraždit!“ Delapanzův hlas se vyšplhal do zlobné fistule. „.....Máme před sebou jednoho ze tří vůdců gildy Hluchých. Jednoho z triumvirů!“

Následovalo šokované ticho, které první porušil opět rytíř: „Hluší mě mučili. Chtěli zjistit, kam zmizel.“

„Nemůžu za to, co se stalo se Špínou. Netušil jsem...“ řekl Slíva-Matyáš a pohlédl Delapanzovi do očí. „Byl jsem na útěku, když jsi mě zajal. Můžeš si za to sám.“

„Tak dokonce jeden ze Tří?!“ zajíkla se Rita. „Patřils celou dobu k nim?!“

„Copak mě neposloucháte? Chtěl jsem Gildu reformovat. Zakázat žraní lidskýho masa a kšefty s prostitutkama, chtěl jsem se zaměřit na obchodování a hazard a konečně dát Podsvětí trochu řád. Málem jsem při tom přišel vo kejhák. Vyštvali mě! Pronásledovali jako psa. Jsem na útěku, proboha!“

„Potřeboval ses na čas uklidit,“ tepal do něj Delapanza. „Hluší na Špínu nepřitáhli kvůli skupince lidí z Povrchu ale kvůli tobě! Chtěli tě zabít, i kdyby kvůli tomu měli rozvrátit pevnost. Proto požadovali, abych jim vydal všechny zajatce!“

„Ale po skupince šli přece i tak!“ bránil se Slíva. „Hledali je po celym Podsvětí. Dřív nebo pozdějc by se stejně profláklo, že je máš pod zámkem, a Hluchý by si pro ně přišli...“

„Jedno mi vysvětli, Slívo,“ ozval se Kořínek. „Co ty vlasy? Sám jsi přece říkal, že holá hlava je symbolem moci!“

Tomáš stál proti němu nehybně jako kámen.

„Rozhlídni se po tý špíně a bordelu. Je těžký mít zrcadlo a dost světla, aby sis mohl pravidelně holit hlavu. Jedna věc je ale v podzemí ještě těžší. Starat se vo dlouhý rozpuštěný vlasy. Tahle čest připadá mezi Hluchejma jen triumvirům. To je symbol vládců!“

Kořínek k němu přistoupil a přitiskl mu k ledvinám hlaveň. „Co to s námi hraješ za hru, Hlušáku?! Zavedl jsi nás až do vězení svých zvrhlých pánů? Chtěl sis snad vykoupit svobodu? Jen zpívej, ptáčku, nebo ti pomůžu stejně, jako tví bratři pomohli Delapanzovi. Polož ruce na stěnu, ať je hezky vidím!“

„Klídek, staříku," ohradil se Slíva a zamířil ke zdi. „Zase jsem tolik nelhal. Opravdu mam rád metal. A celou dobu sem kopal za skupinu!“

„I ty máš na rukou krev skřeků!“ zasyčel Kořínek a postrčil ho Škorpionem.

Rita položila do dlaně levačky hlavici Expres kurýra na smrt. „Pořád se mi na tobě něco nezdálo. Už to dává smysl... Nechtěl jsi ke kanibalům, protože by tě poznali. A palácem Hluchých jsme taky prošli tak hladce, protože od kuchyně už jsi tu byl jak doma. Proto jsi tak rychle zavřel hubu tomu chlápkovi venku nad skládkou. Podrazils nás a já teď marně uvažuju, proč si tě nechat v zádech.“

Tomáš zuřivě zavrtěl hlavou. „Delapanza mě uvěznil! Kdyby mě nechal jít, Špína mohla bejt v bezpečí.  Stejně tak jsem vám před pár dny nabízel, že se rozdělíme. Co sem měl sakra dělat víc?! Patro nad námi je Sekretariát – a to je pravda! Doved sem vás sem. Začínam toho litovat.“

„S kým teda vlastně jsi?“ zeptala se Valentýna.

„Sám se sebou,“ odtušil Kořínek.

Zdenalovi se mezitím podařilo najít pult s vypínači. První spustil z ukrytých reproduktorů operní árii z Pucciniho Tosky. Výbuch zvuku je vyděsil, že se jim málem podlomily nohy. Dalším z vypínačů se Zdenalovi podařilo rozsvítit. Ukázalo se, že z mučícího sálu vedou ještě jedny prosklené dveře. Byla za nimi malá místnost s pohovkou a nočním stolkem, nyní prázdná.

Zdenal stiskl na panelu další tlačítko. Zasyčelo to a náhle zmizely obruče poutající Delapanzovy ruce a krk. Rytíř vyrazil, jako by jej vymrštila pružina. S řevem. S nečekanou mrštností a zoufalou silou skočil Slívovi po krku. Srazil ho k zemi a drtil mu ohryzek. Zuby cenil jako zvíře, v koutku úst pěnily sliny.

Kořínek zůstal nehybně stát. Zdenal zareagoval bez přemýšlení. Přiskočil a snažil se peroucí se muže odtrhnout. Rytíř se naslepo ohnal loktem a vyrazil mladíkovi dech. Vztek dával Delapanzovi nelidskou sílu. Tomáš kopal nohama, snažil se odtrhnout ruce, které se mu zatínaly do krku jako spáry. Jeho tvář zrudla.

„Dost! Přestaňte s tím!“ nevydržela to Rita a rozrazila rytířovy ruce. Slíva toho využil, skopl muže ze sebe a odkulil se. V pokleku se doštrachal do rohu místnosti. Ostražitě těkal očima, držel před sebou napřaženou ruku, jako by se bránil úderu, který každou chvíli dopadne.  Třel si hrdlo, na kterém naběhly krkavě rudé otisky prstů.

„Máte příliš málo spojenců, abyste si mohli vybírat,“ zachraptěl Matyáš Morn, který byl i Tomášem Slívou.

Dlouho se měřili zlobnými pohledy. Slíva se krčil v koutě, vlk odhodlaný nedat svůj kožich lacino.

„Spřáhli jsme se i s lidožrouty. Tohle už není takový rozdíl,“ překvapil Zdenal.

„Šla po mně půlka Podsvětí, stejně jako po vás,“ povstal Slíva. „I já prošel vším tím svinstvem. Teď sem se vrátil, abych dobojoval svoji válku. Možná mám tvrdší jádro, než si myslíte. Možná jsem víc zabíjel, ale vy už víte, jak to tu chodí. Andílci vylítli do nebe komínem, naše hřiště je plný bahna. Možná nejsem vyhazovač, ale jsem takovej, jakýho ste mě poznali! Nepřijdu do ráje. Vím, co je to zloba. Vy všichni ji uvnitř máte. Černou bestii, která vás žere po každým dalším kopanci, zradě a křivdě.

Chci zpátky svý postavení. Chci, aby se Gilda vyhrabala ze sraček! Rito, Delapanzo, pomstěme se za všechno, co nám ty hajzlové udělali. Pomstěme se společně!“

Delapanza seděl opodál, očima bloudil někde daleko. „Společně,“ zopakoval.

„Manipuluješ s námi,“ obvinila Tomáše Rita.

„Máme společnej cíl,“ odpověděl a smutně se usmál. „Dovedu vás do Sekretariátu, najdeme v těch papírech odpovědi. Pak si pudem každej svojí cestou.“

Rita chtěla něco namítnout, ale náhle si uvědomila, že chrčivý zvuk, který zněl v posledních minutách, se zastavil. Klimatizace běžela dál. Imp přestal dýchat.

Komentáře

Přináším vám zápis 67

Co k němu dodat? Snad jen to, že tohle je jeden z klíčových zápisů celého románu. Vyvrcholila v něm jedna vedlejší linie, kterou jsem začal splétat už před více než dvaceti díly. To znamená, že v době, kdy jste Slívu zařadili do týmu, jsem o ní ještě neměl ani ponětí. Blížíme se ke konci. Je podzim. Tajemství ubývá a poslední díly Labyrintu se snášejí jako listí padající ze stromů. Je podzim.

Rozhodně doporučuji podívat se na komentář Kuby (jeho vůbec první komentář), který umístil pod díl 64: BIOHAZARD. Jednalo se o brilantní dedukci, kterou jsem však nemohl komentovat, abych nezkazil překvapení.

A teď z jiného soudku:
Jak se ukazuje v anketě, mohlo by nás být tentokrát na srazu alespoň dvakrát více. Začnu hledat vhodný prostor. Kdybyste měli nějaký tip, napište ho sem: VELKY SRAZ CTENARU.

Ještě poslední informace – 25. října se objevím na Festivalu Fantazie Speciál v Chotěboři. Měl bych tam mít povídání o On-line psaní, Labyrintu a Městských válkách. Jestli tam pojedete, tak se stavte :)

A to je zatím vše...

:/

To nám,Pavle přece nemůžeš udělat!!!!Nechat impa,maskota sekty Labyrint,umřít...
Jinak teda zápis vynikající...ještě tedˇ valím oči a snažím se to rozdýchat...Delapanza naživu a Slívova minulost.....

Jen sympaťáci umírají mladí...

sbohem Impe a díky za všechny ryby!

Zajímalo by mě, jak dlouho byl Slíva u Delapanzy, když mu narostly metelácké vlasy. Přeci jen jako šéf Hluchých asi musel jít příkladem. Což byl taky jeden z důvodů, proč jsem svou myšlenku slíva = hluchý zapudil jako nepodstatnou = chyba. U Tebe jeden opravdu neví :)

kdo říká že Imp je mrtvý?

když někdo přestane dýchat, prohlásíte ho za mrtvýho a zahrabete? já bych nejdřív zkusil resuscitaci.. kdyby byl imp mrtvej, Pavel nezvolí tuhle formulaci. autoři jsou strašný parchanti a rádi čtenáře obelhávají (vlastní zkušenost)

nad těma vlasama jsem taky přemejšlel...

a jinak se mi zápis nelíbil, náhlá šokující odhalení o Slívovi a Delapanzovi mi tak nějak přišla až moc náhlá, aby měla tu sílu šoku, jestli mi Pavle rozumíš. možná jsem jen nepozorně četl, ale myslím, že jsi měl po předchozích dílech nechat o něco očividnější náznaky než "proto jsi s námi nešel k lidojedům."
prosil bych zase něco surrealistického :)

ještě musím dodat

že se mi nelíbí, jak to Pavel napsal, podivné obraty, lehce zmatená orientace v prostoru, neslané nemastné dialogy... autor Jména korábu má na víc; na tohle už bych si stěžoval víckrát, kdybych komentoval každý zápis od začátku, sice chápu, že je Labyrint oddechovka psaná v časovém pressu, ale náčelník je přeci jen profík... a spousta zápisů je i slohově skvělá. navrhuju pozornou editaci před knižním vydáním :)

a ještě jedna poznámka

(omlouvám se, to je tím, že tu nejdou editovat komenty :) )

já chtěl, aby si Slíva zápěstí rozkousl, ne rozřízl :)))

ffs

Omlouvám se že odbočuji, kdy Pavle budeš mít tu přednášku na ffs? Myslím v kolik hodin.
**************************************
Prsten je v jílci,
statečnost v středu,
hrůza v hrotu
před tím, kdo jej má;
podél ostří
je krvavá zmije,
ocasem had
ke hrotu hází.

Já jsem to řikal:D. Jinak

Já jsem to řikal:D. Jinak pokud se ze Slívou udobří řekl bych že pro impíka Zdenal Krysoplášť pár slov (kouzel) utrousí. Jinak přeju vše nejlepší k svátku panu Kořínkovi.

Naprosto souhlasím se vším s DejFem,

Co se týče toho Slívova odhalení, také mi, Pavle, připadá jako moc prudké. Budu se muset ještě podívat na ten zápis o bitvě před Špínou; mám totiž dojem, že tam Delapanza nechal Slívu klidně jít do útoku, ačkoliv by se měl bát, že využije příležitosti a uteče mu. Spíš naopak, když měl Delapanza tak cenné rukojmí, měl si ho ostře hlídat a podržet ho při sobě pro případné vyjednávání s obléhateli. Prostě se mi zdá, že Slívova tajná identita byla teprve dodatečně naroubována na původně jinak koncipovanou figuru a prostě s ní nějak neladí. Bral bych, kdyby Slíva ze strachu s Hluchými spolupracoval, kdyby jim dohazoval kšefty a byl jejich placeným dealerem drog, kdyby před nimi prchal, protože je okradl nebo se dozvěděl nějaké jejich tajemství, nebo kdyby s hrůzou zjistil, že holky, které najímal na diskotékách a posílal do podzemí jako údajné tanečnice, jsou nejen znásilňovány, ale i mučeny a nakonec sněděny (to by s ním mohlo dost otřást a to by bylo také důvodem, proč se nechtěl setkat se šéfkuchařem, který ho znal)- tohle všechno byl bral, bral bych Slávu jako metaláka, který zabředl do "příliš temných vod" - ale jako člen Triumvirátu a bývalý šéf Chluchých mi Slíva prostě nesedí - ani svým charakterem, ani tím, jak se v průběhu děje choval! Říká se, že dobře napsaná postava si na autorovi vynutí určitý vývoj děje. A Slíva byl velmi věrohodnou postavou až do chvíle tohoto odhalení, kdy pro mne najednou jeho věrohodnost vzala za své. Tyhle rozpaky (možná podvědomě tušené i Pavlem) jako by se projevily i na nejistém popisu scény, která je o třídu níž než předchozí skutečně skvělý zápis, nemá onu atmosféru a ani potřebné napětí (nemluvě o gramatických lapsech).
Doufám, že se za to, Pavle, na nás nebudeš zlobit, ale tady mají někteří "rádobykritici" důkaz, že nejsme jen klan uctívačů a nadšených poplácávačů po ramenou :)))

zpětný skrz naskrz úplný souhlas s Otomarem

popsal to a zdůvodnil ještě líp než já a přesně tak bych to napsal, kdyby mě to napadlo... s tou postavou, která má vlastní život, a když jí předhodíme jiný, brání se zuby nehty, všichni, co jsme někdy něco napsali, to známe

zpětný skrz naskrz úplný souhlas s Otomarem

popsal to a zdůvodnil ještě líp než já a přesně tak bych to napsal, kdyby mě to napadlo... s tou postavou, která má vlastní život, a když jí předhodíme jiný, brání se zuby nehty, všichni, co jsme někdy něco napsali, to známe

btw: až jsem dojatý z toho, že se mnou Otomar jednou souhlasí :)))

Ne jenom jednou DejFe, ne jenom jednou :)))

I když pravda, jindy vůbec :(((

...

Když se to vezme kolem a kolem, tak Otomar s DejFem mají pravdu. Proč by Delapanza pouštěl slívu do boje? Také si myslím, že je to až moc náhlý obrat.
Jinak to byl dobrý díl, zajímavý byl popis Delapanzy s těmi vlasy... brrrr :-)

Zpětný chod !?

souhlasím s Óčkem a Déčkem :-D asi by Delapanza nenechal bojovat Slívu společně s ostatními. Proč je i před ním nevaroval? Ale, že se tímto zápisem ztatila věrohodnost Slívy? To snad ne. Nevím jestli je to jenom můj pocit, ale nějak tak to těmi občasnými jemnými náznaky k podobnému závěru spělo. Co se týče impa ... bude to ode mě hnusný. Ale myslím si, že každá postava má svůj začátek a i konec. A Eliška by měla teď, na vrcholu slávy, odejít.
V zásadě, Pavle, nejsem tak dobrý kritik jako O&D, přesto si myslím že tento zápis je jedním z nejlepších.

Ještě k věrohodnosti Tomáše Slívy

Ano, některé prvky by se musely znovu "doladit" a zdůvodnit, zejména Slívova účast v bitvě o Špínu, délka metaláckých vlasů (na to, aby vlasy dorostly potřebné délky, je zapotřebí třičtvrtě roku až rok - leda, že by Tomáš prošel podobným časovým zkratem jako Valentýna při hře na loutnu), jeho výrazivo, ale i bezděčné reakce a citové projevy, které jsou natolik přesvědčivé, že svědčí spíše pro skutečného vyhazovače a milovníka metalu Slívu. Aby se zdálo, že svou osobnost jen předstírá, muselo by tam už od samého začátku zaznít víc falešných tónů a nepřesvědčivých tvrzení - občas jen nenápadně, že by je čtenář ani nemusel postřehnout, ale zpětně by si je uvědomil a řekl si, "nojo, je to jasný, už tenkrát jim přece lhal, tady to je...". Takhle se zdá, že prostě na začátku je metalák Slíva, pak Slíva, který se něčím provinil a něco tají - a najednou někdo úplně jiný, kdo jenom předstíral, že je Slíva.
Pokud tedy Slíva má zůstat zavrženým šéfem Hluchých, pak by zřejmě Pavle stálo za zamyšlení upravit z toho hlediska všechny jeho předchozí reakce, tvrzení a motivace - a to hned od první chvíle, kdy se setká s naší skupinou.

Komentář

au au, nebudu zastírat, že mě vaše komentáře bolí, tenhle zápis považuji za zásadní, není ale šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu a proto pojďme na to.

1) zápis nějak upravím, aby lépe svištěl, teď ještě nevím jak, redakce za pochodu (bez odstupu) je obtížná, začnu na tom ale pracovat.

2) "falešné tóny" upřímně říkám, že mi přijde, že jich je v dosavadním příběhu dost a v posledních dílech ještě přibývaly (zabití muže, který Slívu poznal, znalost Kasina (opět, možná byste si to uvědomili, kdybyste četli v kuse), znalost kódu, atd.), byl jsem prakticky přesvědčený, že to, že Slíva patří k Hluchým pro vás žádné překvapení nebude (nakonec Kuba to odhadl už v zápisu 64). Je možná trochu problém v tom, že text nečtete "na jeden zátah" a tudíž ty narážky se pro vás staly strašně dávno (před mnoha týdny, měsíci).

3) Slívovy vlasy - :-) nepředbíhejte, takovou věc bych nepodcenil. Vše má svůj důvod.

4) Delapanza NEVĚDĚL o tom, že Slíva je triumvirem, když jej věznil na Špíně (dozvěděl se to až od mučitelů Hluchých). Jak vyplývá z toho dávného zápisu (alespoň doufám), zajal ho, protože se zajímal o vše z Povrchu. Evidentně to ale některé z vás zmátlo. To znamená, že to do tohoto zápisu musím explicitně napsat - tedy podtrhnout informaci, že se o Slívově minulosti dozvěděl Delapanza až od Hluchých.

Ještě doplním, že pracovat se Slívou jako s rukojmým, když se ho Hluší snaží zabít, nedává úplně smysl.

5) charakter Tomáše - opět, možná jsem to dost nepodtrhl. Slíva chtěl Gildu reformovat, a to natolik, že byl ze svého postu sesazen a musel utíkat. Tenhle bod se neobhajuje snadno, uznávám, že bude pro celkové vydání vyžadovat pár drobných zásahů do Tomášovi-Matyášovy minulosti.

Shrnu-li to, tenhle komentář je vysvětlení, jak to mělo být a odpovědí na některé poznámky. Beru to ale tak, že zápis není podle vašich představ a proto na něm ještě zapracuji a upravím ho v duchu výše zmíněných bodů.

Eh, můžu tu vymyslet sto různých vysvětlení, proč je něco, jak to je (často to najdete ve Čtenářské dílně - "je to tak, protože to tak chci"), ale čtenář má v podstatě vždy pravdu :)

Re: DejF: oddechovka

Labyrint možná začal vznikat jako oddechovka, ale velmi brzy jí být přestal. Trávím s ním (a stránkami) v průměru více než 3 hodiny denně, to už je spíš posedlost... To, že to není filosofická freska, neznamená, že tomu nedávám to nejlepší. Jediný rozdíl je, že to "leštím" za pochodu, což profíci nedělají a dělat většinou nechtějí.

Re: Erumoico: co se týče FFS, tak doufám, že se můj pořad vtěsná do soboty. :-) Nakonec, to je jediný celý den, který tam budu. V kolik to ale bude? Na FF v létě jsem se čas svého pořadu dozvěděl až večer předcházející tomu dni. Takže asi až na místě. :)

Ano, Pavle,

zdá se, že jsi nám na všechny naše námitky přesvědčivě odpověděl. A je pravda to, co jsem zrovna včera psal Zdeňkovi do hodnocení jeho povídky; někdy stačí v textu jediná věta či slovo, aby se rázem vyjasnilo a čtenář nešel po "falešné stopě". Tady nám například uniklo, že Delapanza nevěznil Tomáše proto, že je to člen vedení Hluchých, ale proto, že se chtěl od něj něco dozvědět o životě "venku". To je samozřejmě zcela jiná okolnost :) A na vysvětlení délky vlasů jsem moc zvědav. A také na to, jak se Slíva podílel na životě gildy Hluchých a co z ní chtěl udělat. Takže setrváváme v napětí! :))))

Jedna možnost jak Slíva k

Jedna možnost jak Slíva k vlasům přišel. Co když měl Slíva taky otázku (jako Valentýna), tím pádem se musel dostat k loutně a to znamená, že by mohl být i věznitel. Proč když naší skupinku unesli hluší neprobrali se uprostřed jejich sídla? Slíva se mohl odtrhnout se skupinou svých zastánců. Společně samozřejmě hledali způsob jak svrhnout zbylé dva triumviry. Možná se Slíva díval na Pána Prstenů a napadlo ho, že nemusí shromáždit armádu, ale že stačí malá skupinka. Unesl pár lidí, poté je vybavil vším potřebným a poslal na cestu. Samozřejmě se jim snažil cestu usnadnit a proto šel kus před nimi, kde ho ,,unesl“ Dalapanza…

Výborně, Kubo, velmi podnětná hypotéza!

A jsem zvědav, jestli Pavel vymyslel něco lepšího :-)))

Slíva se nemusel dostat k magické loutně,

je možné, že existuje ještě jiná cesta do "baru vládce času". I když může vést také přes hudbu. Možná, že ten jeho zájem o metal, který je opravdový, ho tam přivedl?

Taky je dost možné,

že to co platí pro "běžné" členy, nemusí platit pro nejvyšší vedení. Takže si vlásky mohl pěstovat už dříve (ale to je ničím nepotvrzené tvrzení).

Každopádně myšlenka, že Slíva je vlastně vedoucí jejich původních věznitelů, není až tak mimo. Mohl jednoho svého člena zanechat u výcviku a sám jít prohlédnout cestu dopředu. To by smysl dávalo.

Na druhou stranu to jeho - „Neřekl jsem vám, kdo sem, ale v podstatě sem moc nelhal," ohradil se Slíva a zamířil ke zdi. „Mam opravdu rád metal. A celou dobu sem kopal za skupinu!“ - napovídá, že za tím únosem být asi nemůže. Navrhoval rozdělení, ale zůstal s nimi. Bál se odhalení jeho právé minulosti, ale přemohl to. Byl si jistý, že ho za ni rovnou nezabijí - což by se asi stalo, kdyby se dozvěděli, že do toho svrabu je zatáhl on sám. To by pak postupoval jinak, rozhodně ne takhle odevzdaně, jak jsme si přečetli.

Jen dohady, není žádný pořádný důkaz. Musíme si počkat.

Já si i nadále myslím, že je tam ještě nějaká třetí skupina, která jen tahá za nitky/rozehrála partii. Nějaká labyrintí obdoba Bene Gesseritu. Teď jestli DelaPemza byl jen Gurney Halleck nebo dokonce Atreides!

Mně jenom ten Slívův povzdech,

Mně jenom Slívova reakce (v zápise "Tomáš Slíva", kde se poprvé objeví), ten povzdech se zadržovanými slzami v očích: "Bylo to peklo na zemi," - a také jeho děs z lidožroutů se zuby upilovanými do špiček připadají jako velmi upřímné. To není kamufláž! (nebo to tak alespoň není napsané).Z toho bych vyvodil, že se mu protivily lidožroutské orgie a že je chtěl v podzemí zakázat. A tím narazil u ostatních Hluchých.

Každopádně, tenhle za

Každopádně, tenhle za nezdařený prohlášený zápis vzbudil zatím snad nejzajímavější komentáře.
Slíva nepochází z tvojí hlavy, Pavle, jak moc Ti osobně sedí jeho postava?

Re: Zdenek:

Zdenku, tohle je vstupní informace od Exiho:

-----------------------------------------
Tom Slíva, vyhazovač, 25 let

Vnější vzhled
Vysoký svalnatý chlápek s rozpuštěnými tmavými vlasy, které mu sahají do půli zad, sedí na zemi, pohled upřený kamsi do dáli, nohou podupává v rytmu nějaké písničky. Na sobě má černé seprané tričko s jakousi zombií a nápisem Iron Maiden. Na řetízku kolem krku se mu pohupuje obrácený kříž a zápěstí mu zdobí náramek z pyramid. Každou chvíli se podrbe mezi nohama, potrhané džíny mu jsou evidentně těsné.

Seznamte se
(pobrukuje si) "Skrývá je svoje rohy, dál káže Apage Satanas"..."no jo, jen co každej uvidí metaláka, hned si říká jakej to musí bejt feťák a lůzr. Víte beztak prd a mě je to jedno. Blbý je, že když se odtud co nejdřív nedostanu a nezaplatim alimenty, tak zas budu mít trable se soudy! No co, já bych si jí i s tim prckem klidně vzal, jenže to bych musel bejt ňákej navoněnej frája, abych se líbil papínkovi. I když vdávat dceru v šestnácti...
Kvůli děcku jsem musel jít z ČVUT už po prvním semestru, ale jinak mám práci dobrou, dobře placenou. Kámoš má stavební firmu a to byste nevěřili, kolik se dneska staví baráků. Ještě občas dělám vyhazovače v jednom rockovým klubu, je to pohoda, poslouchat super songy a ještě k tomu dostat prachy.
Hele ale jako co mě štve nejvíc jo, chtěl jsem jet na koncert Nigthwish, a jako jestli tomu, kdo tomhe spískal, neurazim palici, tak budu fakt zlej!"

Co postava přinese?
Nějaké svaly budou časem určitě potřeba a i když to není taková korba jako 73, umí ránu rozdat i dostat. Občas impulzivní, ale jinak celkem pohodář.

------------------------------------------
zbytek už je můj. Napsal jsem ho trochu staršího - jak jsem upozorňoval hned po anketě, aby nebyli se Zdenalem vrstevníci. Slíva mi přirostl k srdci stejně jako ostatní ;-)

Všechno podstatné tu asi již bylo řečeno...

Je pravda, že jemných náznaků o Slívovi a Hluchých jsem si povšimla, nikdy jsem Slívovi úplně nedůvěřovala a čekala jsem, co se na něj dozvíme:)
- Ale připadá mi, že svým charakterem se na pozici vůdce Hluchých absolutně nehodí. To by musel už od počátku být daleko tvrdší, drsnější a... Nesměl by vypadat, že je hodnej:-)
Chápu, že měl být reformátor.. ale Hluší jsou Hluší. Myslím, že Slíva by se ani nemohl DOSTAT do té vedoucí pozice. Určitě bylo (je) mezi Hluchými hafo daleko ostřejších a průbojnějších hochů než je on. Občas byly i chvíle, kdy se Slíva zdál velmi citlivý, zranitelný. Jak by se on, plný citu (to vidíme i z jeho chování k impovi) vůbec kdy mohl stát něčím jako šéfem takové organizace?

Jo a pak se mi ještě nějak nepozdává Ritina reakce. Vypadá to, jako kdyby zaspala:) Aspoň tedy to je můj dojem. To, jak ke konci říká "Lhal jsi nám!"...
Jak jsem to tak četla, přišlo mi to vtipný, hned jsem si vzpomněla na "Asi jsem usnul. Co se dělo posledních...pět let?" :-D

Celkově mi tenhle zápis přijde tak nějak...nevím jak to říct...nesouvislej? Nevím, neumím to vyjádřit. No, od toho tu máme Otomara a DejFa.... ;-)

Hm, ale líbí se mi návrat Delapanzy:) Ten se povedl.

Moc hodný, nehodí se ...

Moc hodný, nehodí se ... proč by měl? Proč by nemohl být šéf hluchých v podstatě idealista?
Někdy Vás okolnosti semelou do takové pozice, že vyjít z ní čistě je malý oříšek a když se Vám to čirou náhodou podaří, většina Vás beztak šoupne do předepsané škatulky. Velmi poučný je v tomhle třeba náš rok 68. A navíc lidé v různých situacích působí různě, dokonalé je třeba ztvárnění Hitlera v Pádu třetí říše.

Pavle,

špatně jsi mě pochopil, nemyslel jsem oddechovka z hlediska autorského, ale z hlediska čtenářského!
oceňuji rýpanec s filozofickou freskou ;)

Ano, Leni a Zdeněk to správně naťukli;

Slíva má pod slupkou drsňáka velice citlivou duši. A mělo by se tedy ukázat, co vlastně pohledával takový člověk v cynické kanální mafii, ale nejen, co tam pohledával, ale jak se mohl dostat do jejího čela? Velcí kmotři mafiánů patrně také mají své něžné okamžiky, milují třeba své dítě (podobně jako Slíva impa), ale v podstatě jsou to egocentristé, kteří jdou přes mrtvoly za svou představou "sladkého života". I to dítě mají rádi proto, že je jejich vlastnictvím (a běda mu, když se jim jednou zprotiví a nebude dost vděčné!)A také to musí být rození intrikáni a podrazáci, co nechají bez mrknutí oka podřiznout nejlepšího kamaráda, protože se jim zdálo, že je nějak moc chytrý a mohl by je převálcovat. A ať to pročítám jakkoliv, nezdá se mi, že by Slíva byl taková svině, aby mohl vést mafii. Leda že by byl nastrčenou loutkou, tím, čemu se říká "bílý kůň". Tedy člověkem, který za slíbenou odměnu dělá podvodné firmě navenek zdánlivě poctivou fasádu, a je určen k likvidaci, jakmile "něco praskne".
Prostě Slíva se podle mého mínění svým charakterem, jak jsme ho prozatím poznali, nehodí do čela mafie, kde není místo pro idealisty a něžné drsňáky. To už by se tam spíš uplatnil Sedmtři!

Skutečnost, že se

Skutečnost, že se idealista promění ve svini, může nastat velmi jednoduše. Vymyslí si sebeklam - poslání, které posvětí použité prostředky.

To je Zdeňku pravda,

ale pak musíme počkat, jak nám Pavel objasní existenci Hluchých. Zatím je podal jako zvláštně zvrhlou odrůdu mafie. Idealista by se v jejich čele mohl ocitnout v případě, že by měli (alespoň naoko) nějaký politický nebo náboženský cíl. Idealista by se mohl domnívat, že s jejich pomocí zbuduje nový, lepší svět. Idealista by se k nim mohl dát, kdyby to byli, jak už tady někdo v komentářích jednou nadhazoval, nějací potomci tajných esoterních skupin odboje, dědicové Kořínkovy Lví pracky, pronásledovaní později i komunisty. Nebo spíš naopak ukrytí esesáci. Nebo zkrátka cokoliv jiného. Napadá mě, že přes ten metal a hry na satanistu by mohly u Slívy vzniknout i sympatie pro Hluché. Skuteční Satanisté totiž prvořadě nevzývají zlo, ale naopak si váží Satana jako dárce ničím neomezované svobody a absolutního poznání. Tvrdí, že zlo a dobro jsou pouze pojmy a že záleží na úhlu pohledu. Jejich osvobození člověka, nebo dokonce jeho přetvoření v nového "nadčlověka" by pak mohlo vycházet ze stejné ideologie, jako Hitlerův nacismus. Ale nacistický řád a tvrdý režim holovlavců (skinů)je v příkrém rozporu s metalistickou anarchií. Nedovedu si představit, že by se metalista přidal ke skinům. Ale mohly tu sehrát roli specifické pohnutky právě přes ten satanismus (i když sám Slíva v jednom Pavlově zápisu tvrdí, že ty jeho satanské symboly nemají brát tak vážně, že je to jenom hra - ale to může být kamufláž, že?). Prostě dost pěkná kláda na věrohodné vysvětlení všech pohnutek. Skutečně ti to, Pavle, nezávidím :-)

Možná

Možná, že naše zklamání z téhle kapitoly pochází také z toho, že máme Slívu rádi, že jsme si ho oblíbili, a teď nechceme připustit, že by byl takový podrazák, že by byl dokonce šéfem Hluhých. Prostě nám to vadí. Je to jako když se dozvíte o svém dobrém kamarádovi, že provedl nějakou špinavost. Prostě tomu nechcete věřit, dokud vás někdo nezdrtí přesvědčivými důkazy.

morana:

Zas tak bych to možná nepřeháněl, mě je teď konečně sympatický :))

tak nevim

Přiznávám, že jsem komentáře nečetla všechny, je jich tu docela dost. Ale musim se Pavla zastat, řekla bych že to, že Slíva něco skrývá, se dalo tušit už docela dlouho a považovala jsem vyjevení jeho identity jen za otázku času. Navíc bych řekla, že ani tady z toho nevyšel jako vysloveně zloduch, takže ho můžeme mít dál rádi. Já jsem spokojená, protože se to neprotahovalo a konečně jsem se dozvěděla, kdo že to Slíva ve skutečnosti je.

jj

Souhlasim s Bodkinem. Slíva se vybarvil, ale neřekla bych, že jako "záporák". Spád příběhu mi přijde v pořádku, přeci jen se už blížíme ke konci a bylo jasné, že děj bude trochu méně rozvláčný. Ještě mě napadlo, že Slívovy vlasy mohly být třeba součástí reformace?!

mno,

Jak říká Vrána: "It´s not death if you refuse it. It is, if you accept it."
Já bych jěště nad Eliškou hlavu nevěšela - spíš bych začala prosit Pavla, ať zváží jak vrátit nejoblíbenější postavu do hry. Vrátil se 73, proč ne Eliška?
Jinak bych se taky bála o Valentýnu. Jestli v baru přišla o rok života, pak tímhle tempem brzy přijde o své mládí...
Slívu ponechám Slívou, zatím jsem zvědavá jak bude děj pokračovat dál...

úprava kontroverzní 67čky

Zápis jsem drobně upravil. Ta minulá verze byla napsaná víc v duchu, jaký je Slíva chudák, a jsem přesvědčený, že tahle sedí lépe. Nakonec jsem se do ní rozhodl doplnit i vysvětlení vlasů, což jsem chtěl řešit až v příštím díle. Je více rozepsána Slívova motivace, stejně tak Delapanza udělá pořádek v tom, kdy se o pravé totožnosti Slívy dozvěděl. Trošku jsem přepsal některé dialogy a trochu upravil pořadí scén. Časem si to ještě přečtu v nějakém celku. Zítra začnu psát 68.

...

Tak tedˇ je to mnohem lepší než předtím,super...už se těším na další zápis :)

:)

I když jsem si předtím příliš nestěžoval, takhle je to mnohem lepší. :)

Výborně, Pavle,

ta zdánlivě drobná úprava tomu hodně pomohla a vše, co se zdálo být nelogické, má najednou značný punc věrohodnosti. A Bodkin měl s těmi vlasy pravdu :) (Jak jednoduché, milý Watsone!). Sice tu pořád zůstává určitá záhada, jak a proč Slíva sestoupil do kanálů, ale to je v pořádku, na těchto "záhadách" celý příběh stojí. Takže jsme svými úmyslně vygradovanými útoky Pavla možná trochu otrávili (viď, DejFe?), ale současně jsme ho možná i k něčemu inspirovali. Ostatně k tomu tyhle komentáře jsou, ne jenom k tlumočení potlesku. A abych dotvrdil, co jsem napsal, tak teď tleskám :-))))
A přece si neodpustím na konec jednu poznámečku: Snad by bylo češtinářsky elegantnější, kdyby "zněl chrčivý dech, nebo (ve vazbě na běžící klimatizaci) chrčivý zvuk." Ten "chrčivý vzduch" mi připadá nějaký divný.

Chrčivý vzduch

to mě pobavilo. Samozřejmě tam má být "zvuk". Nechápu, četl jsem ten zápis aspoň 10x, ale tohodle jsem si nevšiml.

výborně! bravo!

přidávám se k Otomarově potlesku!
Ano, byl jsem zlý, byl jsem tak zlý, až mi to bylo samotnému líto. Ale dokopalo - li to Pavla k tomuhle zápisu, kde se snoubí (šero se šerem) mrazivé napětí s vřící akcí, jsem rád, že jsem to podstoupil a nechal ho naštvat se na mě, i když to mě mrzelo ještě víc, než být zlý.
Vskutku, v této podobě bych si na Slívovu přeměnu v nejmenším nestěžoval, ba bych nejspíš nadšeně výskal. Co všechno nedokáže malá úprava, hm :)

Předělaná sedmašedesátka

Teda, mně to teď přijde naprosto perfektní! Najednou to do sebe všechno zapadá, všechny ty drobnosti... Nenašla jsem tam jedinou rušivou věc. Jo, teď je to ono :)
Pavel se prostě nezapře. Takhle dokonale to spravit pár větami... to zvládne fakt jen největší borec. =)

P.S.

Jo a chrčivého vzduchu jsem si nevšimla. :-)

Zápis 68

se bude jmenovat Zázrak. Nasadím ho buď dnes nebo zítra. Akorát jsem dopsal první verzi.

A co se týče potlesku či házení shnilého ovoce ;-) tak to beru, jak se to brát má. Tedy s odstupem. DejFe, nebyl jsem naštvaný, spíš mě mrzelo, že zápis, který jsem považoval za důležitý, nevyšel hned napoprvé podle mých představ.

Pavle,

o to radši můžeš být, že napodruhé překonal představy nás všech ;) holt jsi si nás zmlsal, a tak teď bereme jen to nejlepší, jaký si to uděláš...:)) ale vážně, na úžasnosti nové verze se shodují všichni, s kým jsem o tom mluvil. TOHLE je zázrak, ať už bude další zápis o čemkoli :)

...

Shoduji se s ostatními že tahle verze je mnohem lepší. Všechno je skvěle vysvětleno a má zvědavost je na chvíli ukojena. Nemůžu se dočkat dalšího dílu. Zajímalo by mě co skupinka se Slívou provede... jestli ho vezme s sebou nebo... nechci domýšlet, Slíva mi prostě přirostl k srdci :-)

To se, Pavle, stává

že zrovna jako naschvál to nejdůležitější se člověku nějak divně vzpouzí, než se to podaří úspěšně zkrotit :-) Z autorské praxe vím, jak obtížné jsou "zlomové okamžiky" a "vysvětlovačky". Při těch se vždycky nejvíc zapotím, abych v nich řekl všechno, co je nutné říct, přitom abych udržel atmosféru i napětí a navíc aby zúčastněné osoby jednaly logicky a psychologicky přesvědčivě.

tematický obrázek

Anketa

Shout Box

Rail Balco: Hezky Yenn, jen tak dál! :)) (tyhle chaty v shoutboxu s roční pauzou mě strašně baví :)))
Yenn: Raile, vítězíš ale jsem to v patách ;) 8 let 25 týdnů!
Rail Balco: DEJFE 8 let 28 tejdnu!!! nemas nedas nesnaz se!!
Jajoch: Tady je ale velmi mrtvo. Chápu, že k tomu obálka Vězněné takřka vyzývá, ale... nemělo by se tu něco dít? :)
Pavel Renčín: Ahoj Jajochu. Už několikrát jsem chtěl odepsat, tak snad aspoň po té strašné době :) - ANO, další román je skoro hotový!
Jajoch: Po dlouhé době jsem sem zavítal... přidám se k obecnému chlubení se: 7 let a 4 týdny...:) Pavle, pracuješ teď na něčem?
poky.mn: 6let a 24 týdnů :oD
erumoico: 6 let 12 týdnů :)
Rail Balco: hahaa dejfe, dohanim te! 5 a 45 tydnu!
DejF: 6 let 4 týdny, už je to sice pár let trochu jako klinická smrt, ale stejně se cítím starej :-)

RSS kanál

Syndikovat obsah

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 9 hostů.
(c) Pavel Renčín 2007