Karlovy Vary

Rada Měst - Karlsbad


Karlovy Vary - český ekvivalent jména vznešeného lázeňského města, který ale nepoužívá nikdo kromě věčně zabedněných lidí. Na to, aby se mu říkalo zásadně a jedině Karlsbad, maximálně Starý Karlsbad, či Vznešený Karlsbad, je Město velmi háklivý. Jako na spoustu dalších věcí.

Na císaře Karla vzpomíná s rozporuplnými pocity, které mimo jiné podněcují vnitřní svár v jeho duši a podporují jeho neklidnou, výbušnou povahu. Na jednu stranu ze své spojitosti s největším evropským panovníkem čerpá slastný pocit nadřazenosti a vlastní důležitosti, kterým se neustále opájí. Na stranu druhou, jak mnohým dojde, spatří-li ho, jelen, kterého král Karel tehdy honil, rozhodně nezemřel, naopak vstoupil do legend a tím se stal nesmrtelným. Nejen literárně.

Ačkoli jsou, nebo alespoň bývaly, Karlovy Vary městem společenské smetánky, stejně jako ostatní města v Krušných horách jsou obklopeny velmi bezprostřední přírodou. Sám Karlsbad je tak tvor spíše lesní, město pravidelně navštěvoval naposledy za časů J.W. Goetha, kterého jako jednoho z velmi mála lidí poctil svou přízní, v tomto případě můžeme mluvit dokonce o přátelství (jediným dalším, o kom se to dá říct, byl Dr. David Becher, jehož nápoj Karlsbad dodnes oceňuje), berouce na sebe podobu jednoho z mistrových mladých lázeňských společníků. Nyní se účastní přibližně každého pátého MFF, sedává na nočních představeních v zadní řadě, mladík v kožené bundě a slunečních brýlích, kterého si nikdo nevšímá. Po smrti Goetha a doby, kterou představoval, se už nedokázal s lidmi plně ztotožnit a s invazí ruského kapitálu a "novou érou města" je to čím dál horší.

Karlův jelen během staletí výrazně vyrostl a - samozřejmě - stal se kentaurem. Karlsbad se pyšní největším jelením tělem v Čechách, vypracovanou hrudí, zbrázděnou jizvami, způsobenými šplháním po skalách a úctyhodnými svaly, způsobenými tím samým. V porovnání s tělem vypadá jeho tvář staře, ačkoli ne jako tvář starce. Představte si velmi vitálního šedesátníka s ostrou bradou, skrytou vousem, a ocelově šedivýma očima, ovšem tato tvář je také výrazně rozrytá. Ze stříbřitě hnědých vlasů, které mu padají do půli zad vyrůstá mohutné paroží. Mnozí se odvážili učinit na něj nejapnou narážku, přežili jen ti, které při tom nezaslechl sám Karlsbad nebo některý z jeho špiclů.

Ve své pýše se Karlsbad rád považuje za nejdůležitější Město ve své části republiky, ačkoli jsou v okolí taková, která mu to ráda vymlouvají, například Loket nebo Cheb. Co se týče správy města, je poměrně specifická, neboť Karlovy Vary se skládají z mnoha dlouho nezávislých částí. Patroni jednotlivých částí tvoří Karlsbadovu radu (v podstatě miniaturní Radu Měst) a spolupráce s ním, jakožto ani mezi nimi navzájem není rozhodně hladká. Pikle proti Karlsbadovi ale považují rozhodně za důležitější než vlastní neshody. Z toho plyne vláda železné ruky, kterou Jelen praktikuje. Jediným členem rady, který vždy neochvějně stojí za Karlsbadem, je její předseda, Kolonáda, lázeňský švihák s permanentním drzým úšklebkem na tváři. Ten dnes zodpovídá za území, se kterým byl dříve ztotožněn sám Karlsbad, jak se ovšem město rozrůstalo a on ustupoval do lesů, zrodil se nový duch, který je tak v Karlsbadově jurisdikci jedním z nejmladších, i přesto, že zodpovídá za samotné srdce města. Nejodbojnější je Stará Role, nerudná stará panna, studená jak psí čumák, stále znovu a znovu vyvíjející iniciativy, které by měly vést k jejímu osamostatnění.

Karlsbadovi se přímo podřizuje i několik momentálně samostatných duchů, například bábuška Březová, nebo věčně rozjívený blonďák Mezirolí. Svou úctu mu skládá a služby prokazuje i lokální průmyslový baron Nejdek.

Další skutečností, která permanentně přilévá olej do rozpálené pánve Karlsbadovy mysli, je známý kamzík, shlížející na kolonádu ze své skály. Kvůli oné soše Karlsbad dlouhá desetiletí zuřil, nyní ji už jen považuje za do nebe volající drzost. Protože mu ale nelze upřít podnikavého ducha, vzal nebohého Kamzíka do svých služeb a učinil z něj svého posla. Ten pak dal vzniknout úsloví "zmatený jak kamzík na rovině", neboť i přesto, že hornaté hranice republiky je schopný oběhnout v rekordním čase, například cesta za Prahou mu vždycky zabere celý den, a to i přesto, že je pověstně rychlonohý.

Zajímavou je Karlsbadova jazyková vybavenost. Mluví perfektně německy, ovšem jazykem z éry Goethovy. Jeho čeština je neobratná a lámaná, naučil se ji jen kvůli královně Praze, která ji vyhlásila za jediný povolený jazyk na zasedání Rady Měst. Karlsbad ji prokládá mnoha německými výrazy a koření ji jadernou ruštinou, kterou v současnosti pochytil od mafie, zabírající jeho území. Ta je Karlsbadovi samozřejmě ukradená, stejně jako všechno lidské a Města, která ho pomlouvají, že s ní má nějaké kšefty, mu křivdí. Maximálně si skrze mafiánské bossy vyměňuje nezbytné zdvořilé pozdravy s některými ruskými městy. Překvapivě vřelé vztahy má pak Karlsbad s některými blízkými městy německými.

Co se týče vztahů k Radě Měst, dají se v lepším případě označit za chladné. Karlsbad svědomitě plní všechny své povinnosti a rozhodně nijak vědomě a organizovaně nepomýšlí na to, že by škodil královně Praze, nicméně se zásadně netají svým proněmeckým smýšlením, a aby si před více než šedesáti lety poslechl projev Adolfa Hitlera z balkonu Městského divadla, sešel dokonce dolů do města. Zvláště v dobách lázeňských sezón bylo možno slyšet ho pronášet povzdechy, že je jedním z mála světel civilizace ve tmářském českém údolí, což z úst zarostlého Jelena znělo obzvláště pateticky, až směšně. Neradno mu to ovšem říkat.

Komentáře

autorův koment

Nástřel Karlových Varů, čistě z mé hlavy, neseděl jsem v archivech a nepátral po pověstech, které popřípadě zapracuju, až se k nim dostanu. Nečetl jsem ostatní příspěvky v Radě, takže nevím, na kolik můj popis vyhovuje či nevyhovuje zde schváleným požadavkům :) ale od toho tu máme diskusi. užijte si Vznešeného Karlsbada, který milostivě poskytl místo pro zrození vašeho triumvira :)

Až donedávna se moje

Až donedávna se moje znalost Karlových Varů omezovala na to, co jsem se dozvěděl od jedné užívačky před dvěma lety na dovolené. Díky za adici informací.

Karlsbad se mi líbí

a navíc vím něco o jeho tajné lesní skrýši, která se nachází na lesnatém vrchu Abergu na jihozápadní straně karlovarského údolí. Jeho název pochází patrně z keltštinou ovlivněné starogermánštiny: Ah Berg = Vodní hora. Nevím, jestli Ah Berg je prapůvodní pojmenování pro samotného Karlsbada, nebo jde o dávného přírodního ducha, jenž mu poskytl útočiště. To bychom měli rozhodnout. Každopádně na svazích Abergu došlo před tisíciletími k mohutnému sesuvu půdy a masa zeminy zavalila původní koryto říčky Teplé, která tehdy tekla údolím, jímž teď vede silnice do Doubí. Renesanční učenec Valerius Cordus uvádí, že na místech dnešních Karlových Varů stávalo ve starověku město Civitas Juhonum, které bylo zničeno a pohlceno hlubinami země. Že by vzpomínka na tragický průběh prvních Městských válek? Každopádně další významnou postavou Ahbergu byl poustevník sv. Linhart, který sem přišel někdy v 10. století z Itálie. Bylinami a termální vodou tady léčil lidi a zvířata. V základech zaniklého kostela sv. Linharta, které tu nedávno vykopali archeologové, se našly desítky železných figurek krav, koní, ovcí a lidí a také spousta drobných středověkých mincí. Byly to takzvané votivní dary, které měly sloužit k odvrácení chorob. Kdo ví, jestli poustevník Linhart nepatří dodnes do Karlsbadovy rady jako mocný mág a léčitel, který si rozumí dobře především se zvířaty. Na Abergu totiž měli králové loveckou oboru, patřící k hradu Lokti, a pěstovali tu jeleny! O Linhartovi se proto říkalo, že je to "Poustevník v Zahradě zvířat".
Do Karlsbadovy družiny patrně patří i dvě rozmarné a často navzájem rozhádané vodní nymfy: rusovláska Teplá a zelenovláska Ohře.

dobře Otomar!

Aberg mi nic neříká, to je divné, zato Linhart ano, a jeho pozice jako mága a léčitele po boku Karlsbada je skvělý nápad! taktéž nymfy Teplá (jejíž říčka protéká nejen Vary, ale z měst a vesnic s DejFem spjatými taky Březovou a Nejdkem) a Ohře se mi líbí a zaslouží si určitě detailnější zpracování, uvidíme, co se s tím dá dělat. Určitě ne náhodou se slévají na dalším pro mne důležitém místě, sídlišti Čerťáku :)
A napadá mě, že jsem zapomněl na veledůležitou součást karlovarského koloritu a jistě velmi zajímavého ducha a Karlsbadova poddaného, který sídlí na Andělské hoře!

PS: Ah Berg

Zrodil-li se Karlsbad, jak navrhuji, z jelena, kterého lovil král Karel, bude určitě lepší verze s dávným přírodním duchem

Slovo "berg" může být i

Slovo "berg" může být i původu slovanského - hlásky "r" a "l" se v praslovanštině přesmykávaly na začátek slabiky podle vzorců melko->mlěko a gard->hrad, tedy berg->brěg a v XIII. století nám měkká samohláska z "r" utvoří krásný český unikát.

oprava:

Nejdkem Teplá rozhodně neprotéká, včera jsem byl nějaký zmatený :))

Žasnu

:-) nad encyklopedickými znalostmi pánů.
Karlsbad se mi opravdu velmi líbí. Jen přemýšlím, co myslíte, naštvalo by Karlovaráky, kdyby o jejich městě někdo mluvil jako o Karlsbadovi? (tedy německy? - to víte, vlastenci...) :-)

No, mohl by si také říkat

Mohl by si také říkat Karlovar :-)

Karlovar néééé! :)

Já si myslím, Pavle, že Karlsbad Karlsbadem byl, je (ačkoli o tom by se dalo polemizovat a hledat, jak se to řekne rusky) a bude. a jak jsem osobně na Němce alergický, tak jakékoli karlovarácké vlastenectví v tomhle směru by bylo vyloženě trapné.

DejF zase vystrkuje drápky

Karlovy Vary se tak rázem stávají velice, ale převelice pestrým ... městem. velice dobrej popis.

DejF vystrkuje drápky,

brousí si zuby a kdo ví, co ještě provede v následujících dnech volna před letním semestrem, během nichž nemá na práci nic než připravit projekt své bakalářky (což je bohužel všechno kromě samotného napsání :) ) muhahaha :)

A prosím tě, DejFe,

když Karlsbad vystupuje v převlecích, např. jako Goethův lázeňský společník nebo jako mladík v černých brýlých mezi diváky festivalu, kam dává své parohy? :-(
Jistě, patrně ovládá schopnost dokonalého vytváření vizuálních iluzí. Tahle jeho schopnost by se měla více rozvést, protože je mezi ostatními představiteli měst zcela unikátní (žádný z nich není schopen zcela zásadně a podle své vůle měnit podobu!) Dokonce bych na tom postavil jeho specifičnost. Vždyť právě proto je v Karlových Varech filmový festival!!!! Protože Karlsbad je Mistr Iluzí! Sám Karlsbad je totiž něco jako virtuální obraz, filmová postava, může na sebe brát podoby jakýchkoliv smyšlených hrdinů, mate oči těch, kdo na něj hledí - a jenom skutečně zasvěcení, tedy představitelé Rady měst (čili jeho kolegové) a patrně teď už i Vašek Vran, Zdenal a hrdinové Labyrintu jsou schopni prohlédnpout iluzi a uvidět Karlsbada v jeho pravé podobě, tedy jako jeleního kentaura!
V tomhle smyslu by chtělo upravit i popis Karlsbada, ze začátku totiž z tvého popisu není vůbec jasné, že je to v podstatě jelen (jelenodlak :-)) Také bych rozvedl jeho vznik a vývoj pod vlivem starého přírodního ducha Ah Berka. A jeho žhavou vášnivost, která ohřívá zdejší prameny :-) Myslím, že Karlsbad je také velký donchuán a svůdce žen, v tom se mu nikdo z lidí, ale i z Rady Měst a kouzelných bytostí nemůže rovnat. "Nasadit někomu parohy" prý v podstatě znamená "chovat se jako Karlsbad"!

vítej do rady města KV, Otomare :)

ono těmi proměnami, jak jsem se posléze ve zdejší Radě dočetl oplývá spousta Měst :) ale ty iluze nejsou špatný nápad a jejich spojení s filmem sice poněkud křečovité, ale ne nehezké :) vznik a vývoj pod vlivem mistra Ala možno rozvést je, nicméně, jak jsem zjistil, jsi zřejmě jediný, kdo o té hoře někdy slyšel, zatím se u onoho jména chápavě nerozsvítila tvář nikoho odsud z okolí... a Karlsbad jako svůdce žen mi přijde také jako trochu moc násilná parohoidní asociace, nakonec kamarád se mě i po přečtení si o jeho výbušné povaze zeptal, jestli jsem tam někdy byl...

DejFe, díky za přijetí do rady,

No, já toho svůdce nevidím prvoplánově ve spojení s těmi parohy (to až druhotně), ale spíš s tím, že do lázní se už od 18. století často jezdívalo za milostnými dobrodružstvími - a k tomu tak nějak patří i dnešní "sladký život" filmových hvězd, magnátů a dalších celebrit.
A ta výbušná povaha Karlsbadu je právě skrytá pod zdánlivě idylickou a vyrovnanou tváří lázeňského poklidu, působící někdy až dojmem ospalosti. Číhá však v temnotě jako prameny vroucí minerální vody, jako kapsy dusivých plynů a tajemný magmatický hrb, pozůstatek dávných sopek, uvězněný prý kdesi v hloubce (snad jednou nevybuchne a neroztrhá Karlovy Vary stejně jako to dávné mýtické město Civitas Junonum?).
Je divné, že karlovarští neznají vrch Aberg :-( Dodnes se tak jmenuje hotel s vyhlídkovou věží, stojící na tomhle kopci. Také se tam nachází nový dřevěný pravoslavný kostel sv. Nikoly Divotvorce. Ta část na severních svazích spadajících k přehradě na Teplé se nazývá U Linharta. Tam je kaplička a opodál odkryté základy raně gotického kostela sv. Linharta, v místech, kde údajně žil tento poustevník a kde ve středověku bývala vesnice Thiergarten (Zvířecí Zahrada čili Obora), předchůdce dnešních Karlových Varů. Dole v údolí v tu dobu nikdo nebydlel, to bývala "pekelná rokle", plná sírou páchnoucích par a krvavě zbarvených, bublajících močálů s horkým bahnem, ze kterých trčelo několik špičatých skal, korunovaných kříži. Na jedné větší skále vznikla později opevněná tvrz, nazývaná Warmbad. A právě sem si jezdíval císař Karel IV. léčit koupelemi v termální vodě bolestivé následky nešťastného zranění z rytířského turnaje. Pro své větší pohodlí nechal tvrz přestavět a rozšířit na úhledný hrádek Karlsbad. Jeho pozůstatkem je takzvaná Zámecká věž v centru dnešních Karlových Varů. Kolem hradu vzniklo podhradí, hospodářství, mlýn atd. Ovšem k horkým pramenům se chodilo jen po speciálních dřevěných lávkách nad močály. Bylo to něco na způsob rašeliniště Soos u Chebu.
Také mi připadá zajímavé, že část města na levém břeh říčky Teplé má kladnou geomagnetickou energii a ta na pravém břehu zápornou. A když se podíváte na rozložení hotelů, léčebných zařízení, svatyní, hřbitovů a veřejných budov, tak je to opravdu zvláštní.

hmmm,

z Varů se stává snad nejzajímavěji rozvedené město a moje zásluha to rozhodně není :)

ještě přemýšlím nad tou Andělskou horou, kterou jsem zmínil výše. ta je pověstná svou pozitivní energií (při řádění moru v okolí se jí jediné vyhnul atd.) a tamní zříceniny mají v zásobě pár pověstí :) a okolní zem je rozrytá jakýmisi zvláštními brázdami, teď si přesně nevybavuju od čeho, ale četl jsem to tam na ceduli :) nechám bloumat myšlenky a věřím, že se mi do nich časem vetře vhodná podoba tamního ducha :)

tematický obrázek

Anketa

Shout Box

Rail Balco: Hezky Yenn, jen tak dál! :)) (tyhle chaty v shoutboxu s roční pauzou mě strašně baví :)))
Yenn: Raile, vítězíš ale jsem to v patách ;) 8 let 25 týdnů!
Rail Balco: DEJFE 8 let 28 tejdnu!!! nemas nedas nesnaz se!!
Jajoch: Tady je ale velmi mrtvo. Chápu, že k tomu obálka Vězněné takřka vyzývá, ale... nemělo by se tu něco dít? :)
Pavel Renčín: Ahoj Jajochu. Už několikrát jsem chtěl odepsat, tak snad aspoň po té strašné době :) - ANO, další román je skoro hotový!
Jajoch: Po dlouhé době jsem sem zavítal... přidám se k obecnému chlubení se: 7 let a 4 týdny...:) Pavle, pracuješ teď na něčem?
poky.mn: 6let a 24 týdnů :oD
erumoico: 6 let 12 týdnů :)
Rail Balco: hahaa dejfe, dohanim te! 5 a 45 tydnu!
DejF: 6 let 4 týdny, už je to sice pár let trochu jako klinická smrt, ale stejně se cítím starej :-)

RSS kanál

Syndikovat obsah

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 13 hostů.
(c) Pavel Renčín 2007