Most

První podoba živoucího Mostu se začíná formovat již v pravěku, kdy zemi na východní straně Krušných hor pokrývaly močály s několika nevysokými pahorky tektonického původu a nad propastnými tůněmi se kromě tmy vznášel beztvarý Duch Místa – Genius Loci. Živil se na energii prvních drobných živočichů umírajících v bažinách, pomalu se učil z primitivních myslí dávných organismů a jeho vědomí sebe sama se začínalo postupně vyjasňovat a zaostřovat.

S příchodem prvních lidských bytostí začíná jeho síla vzrůstat daleko rychleji, ale teprve přibližně v devátém století, kdy močálovité území pokrývá síť dřevěných kupeckých stezek a lávek se dá mluvit o Mostu jako skutečné bytosti. Vznikají první legendy o ďábelské síle stahující celé karavany do hlubin bahna i o stovkách hnijících těl těsně pod kalnou hladinou. Zdejší krajina je neustále pokryta mlhou a namísto bzučení hmyzu, obvyklého pro podobné biotopy, ruší hluboké ticho jen povrzávání trouchnivějících dřevěných chodníků.

V desátém století Hněva z rodu Hrabišiců zakládá pevnost Pons Gnevin – dnešní tvrz Hněvín. Okolní země je vysušena a zkulturněna, spolu s tvrzí vzniká osada a lidská civilizace poprvé mění tvář Mostu. Jeho přirozená apatická krutost je nyní posílena vztekem a nenávistí k lidem, kteří nezváni přišli a zničili jeho domov. Tehdejším nevýznamným pohromám a požárům ale nikdo nevěnoval moc pozornosti, je přece středověk, to se stává... snad až na posledního z rodu Hrabišiců Kojatu, který možná něco ví, nicméně umírá roku 1228 a osadu a tvrz zanechává řádu Křižovníků Božího Hrobu. Duch Mostu je nucen se stáhnout před touto novou ničivou silou: křesťanskou vírou. Tato energie plná světla, čistoty a řádu mu nedělá dobře a tak v ústraní několik desítek let čeká dokud nebude silnější než tahle nová společnost. Což jak věděl bylo nakonec nevyhnutelné, protože lidé jsou už z podstaty zkažení a podvědomě sami tíhnou k bolesti a utrpení.

Požáry a epidemie, způsobené nejen tehdejší hygienou a lidskou zabedněností, po krátké pauze pokračují se stále vzrůstající frekvencí, dokud není v šestnáctém století postaven kostel Nanebevzetí panny Marie a vykonán obřad očištění, ke kterému je přizvána jedna z frakcí Svobodných Zednářů. Unikátní architektura navržená geniálním učněm Božího Mystéria Jakubem Heilmannem ze Schweinfurtu má působit jako kolektor křesťanské energie a zneškodnit ďábla. Tehdy počet katastrof a lidských úmrtí nepatrně poklesá o příspěvek způsobený Duchem Mostu, jelikož ten je spoután v hlubinách země přesně pod kostelem a držen ve stavu bezmocnosti boží silou.

Nový kostel, který je zesilovačem čisté energie proudící odkudsi z abstraktních hlubin kolektivního vědomí, plní svou funkci po několik století a Most se stává bezvýznamným městem jakých jsou v tehdejších Čechách desítky, možná stovky.

Dokud není objeveno uhlí.

Zbytky rostlin a kmenů stromů hnijící po miliony let pod dávno vysušenou a obydlenou krajinou jsou teď, v plném proudu průmyslové revoluce cennější než lidský život a tak je jen otázkou času než se skupina horníků prokope k okraji toho, co nazýváme Duchem Mostu. Po dlouhém čase spánku a snění je vyrušen, je mu otevřen kanál, kterým se může omezeně projevovat i na povrchu, přestože hlavní část jeho podstaty je stále uzamčená v energetické pasti, již napájí kostel. V roce 1895 využívá příležitosti částečně si zchladit vztek a způsobuje propadnutí celé jedné čtvrti starého Mostu, ovšem tato událost je tehdejšími důlními znalci označena za posun půdy způsobený kuřavkou.

Roku 1975 konečně dochází k události, na kterou Duch Mostu tak dlouho čekal. Vláda rozhoduje o rozšíření těžby, zrušení starého města, ale hlavně o přesunutí kostela. Ten byl označen za kulturní památku a na mnohatunové rampě po kolejích přesunut o nějakých osm set metrů. Chrám Nanebevzetí panny Marie byl navíc i nepatrně pootočen vůči světovým stranám, čímž naprosto ztratil svou funkci, jelikož byla narušena celá geometrie magických toků a energetická klec kdesi v hlubinách země vyhasla.

A Duch Mostu povstal na povrch a chystal se na velkolepou pomstu, avšak probudil se do nového světa. Nad pochmurným šedivým městem se vznášel oblak zoufalství, beznaděje a nezájmu. Lidé apaticky procházeli zaprášenými ulicemi, oči stejně prázdné jako slepá okna zašlých paneláků, všude nezájem, krutost a nevšímavost a Duch Mostu zjistil, že se mu to líbí. Zjistil, že tato energie je daleko výživnější, že deprese hromadící se v lidech po léta ho zasytí víc než ten krátký výbuch bolesti člověka umírajícího. A jámy povrchových dolů i pusté výsypky plné průmyslových jedů mají svou poetiku. Industriální krajina otrávená chemikáliemi, posetá obřími stroji, smogový opar zahalující fádní a nudné město, lidé unavení životem a bez motivace k čemukoliv, mrtvé lesy na svazích hor i nekonečná pole porostlá bodláky a zasypaná odpadky... to všechno se mu líbilo.

 

Charakteristika

Duch Mostu na sebe bere nejčastěji podobu mladého muže s pohrdavým úsměvem, ve značkovém oblečení, ověšeného stylovými doplňky, miluje nejmodernější technologické hračičky jako mobily, kapesní počítače a podobně. Libuje si ve výstředních účesech a zdobí si tělo piercingy a nejrůznějším tetováním.

Most je hlavně trickster. Škodolibý pokušitel, který má radost z cizího utrpení. Má velmi krutý smysl pro ten nejčernější humor a velice zřídka bere něco vážně. O svém obyvatelstvu smýšlí hlavně jako o lehce nahraditelné pracovní síle a s precizností profesionála povzbuzuje v lidech nesnášenlivost, závist a vztek pomocí drobných každodenních událostí, jako jsou poškrábaná auta a ulámaná zrcátka, shořelé popelnice, vykradené schránky, vytlučené výlohy a jiné radosti městského života. Je poťouchlý ničitel, zlý skřet s neuvěřitelnou mocí, který se prohlašuje za cyberpunkera a jeho největší zábavou je vyvolávat rvačky v hospodách. Ovládá davy, manipuluje s městským zastupitelstvem, zasévá do myslí vysokých politických představitelů jen myšlenky na korupci a vlastní obohacení, čímž zase podporuje všeobecnou zlost obyvatelstva.

Je velice inteligentní jako každá bytost jeho typu, dokáže být trpělivý a dlouhá léta plánovat neuvěřitelně složitou a komplexní pomstu, pokud ho někdo naštve. Veškeré jeho činy vedou pouze k jeho vlastnímu prospěchu, nikdy by se nesnížil pomáhat komukoliv, jelikož všemi entitami pohrdá, slabší využívá a silnějším se vysmívá. Velice výjimečně se účastní zasedání Rady Měst, jelikož politiku považuje za nudný a slabošský způsob řešení problémů. Když už je donucen na sněmu být, tak pouze proto, že ho aktuální téma zajímá a bude se snažit všemi možnými prostředky ovlivnit rozhodnutí rady ve svůj prospěch. Ať mluví s kýmkoliv, v hlase má vždy výsměch a jen hýří košatými ironickými poznámkami a dvojsmyslnými urážkami ve stylu britských sitcomů.

Komentáře

Zdravím sever země

... a dalšího zástupce RM ze severních čech. Uff, musím říct, že velice vyčerpávající a historicky bohatý "životopis" města jsi přidal. A taky podařený.

Duch Mostu

když jsem si to ještě jednou a v klidu pořádně přečetl, představil jsem si Al Pacina z filmu Ďáblův advokát (samozřejmě v mladším provedení).

Tenhle Most by si skoro

Tenhle Most by si skoro zaslopužil vlastní knihu.

oprava:

Tedy zasloužil, pochopitelně.

Koment

:-) je zajímavé, že mě při čtení popisu města napadlo to samé jako Zdenka. To je námět na povídku, či knihu. :) Určitě tomu přispívá, že sám tvůrce má s psaním zkušenosti. To je patrné na první pohled, jak pracuje s textem atd. Líbí se mi i pohled na město, které nemiluje své poddané, ale spíš se jim mstí pokřivenou láskou (asi jako Dr. House svému týmu) a oni ho přesto následují (možná nemůžou jinak?).
Velmi pěkný popis města... Vidím toho mladíka, který se dokáže zahalit do dusivého kouře a vyhlížet z něj jen úzkými štěrbinami rudých očí... :))

Pár malých vysvětlení

Máte pravdu, takhle zpětně když to čtu, vypadá to na prolog k něčemu většímu... i když záměr to původně nebyl.
Přiznám se, že když jsem tu pročítal jiný města, tak první co mě napadlo bylo, že tu chybí nějaká vyloženě záporná postava... A skutečnej Most opravdu není bůhvíjak příjemný místo...
Často takhle kámoši a známí na Most nadávaj, že je to díra, zapadákov plnej primitivů... jenže nikdo z nich zatím neodešel, a i podle statistik se lidi spíš stěhujou do Mostu než pryč... ale co nás tu všechny drží opravdu netuším... a je to divný, když tak nad tim přemejšlim... (já to tu vlastně taky nesnášim, a přesto mě představa bydlet jinde snad i děsí).

Jinak bych rád dodal, že se psaním opravdu zkušenosti nemám... Kromě slohovejch prací na gymplu jsem nikdy nic souvislejšího nenapsal, takže tu narážku beru celkem jako kompliment ;)

V tom případě platí druhá možnost

máte talent :-)

Je to moc dobře popsané město

s tou svojí prehistorií, do níž perfektně zapadá i přesun kostela. A pročpak se asi ten prvotní hrad na kopci nad městem jmenoval Hněvín? Ten hněv už tam prostě byl. Mimochodem, právě na mosteckém hradu byl vězněn alchymista Edvard Kelley, pokusil se uprchnout, spoustil se po laně z hradeb, ale provaz se mu přetrhl (čí zásluhou?) on spadl a přerazil si druhou nohu (tu první už měl zchromlou z pokusu o útěk z hradu Křivoklátu). Museli mu jí amputovat a beznohý alchymista si raději nechal od manželky Johany do cely propašovat jed a skoncoval se životem. Recepturu na kámen mudrců, kterou prý údajně znal, nikdy císaři Rudolfovi II. neprozradil. Že by další škodolibý vtípek Mostu?
Každopádně, takováhle destrukční síla, přímo vtělený ďábel, mezi našimi městy zatím opravdu není. Možná by ho Pavel mohl zapojit i do trojky Městských válek?

Duch Mostu

A je pravda, co se chrčí mezi Ropáky, že Duch Mostu zasahuje až nějakých 11 km za samotné město? Protože když jedu po I/13 jižním směrem a míjím hluboce bezednou, šedou, mlhou obalenou těžební jámu připadá mi, že Duch Mostu si tu rozbalil svoje nádobíčko a nevraživě pokukuje po mírně zelenějším a lesnatějším sousedovi...

lzelenější a lesnatěší soused

... ale je docela možné, že mi přijde zelenější a lesnatější jen proto, že Duch Mostu je takovej šedavě nevýraznej... pr*vít

tematický obrázek

Anketa

Shout Box

Rail Balco: Hezky Yenn, jen tak dál! :)) (tyhle chaty v shoutboxu s roční pauzou mě strašně baví :)))
Yenn: Raile, vítězíš ale jsem to v patách ;) 8 let 25 týdnů!
Rail Balco: DEJFE 8 let 28 tejdnu!!! nemas nedas nesnaz se!!
Jajoch: Tady je ale velmi mrtvo. Chápu, že k tomu obálka Vězněné takřka vyzývá, ale... nemělo by se tu něco dít? :)
Pavel Renčín: Ahoj Jajochu. Už několikrát jsem chtěl odepsat, tak snad aspoň po té strašné době :) - ANO, další román je skoro hotový!
Jajoch: Po dlouhé době jsem sem zavítal... přidám se k obecnému chlubení se: 7 let a 4 týdny...:) Pavle, pracuješ teď na něčem?
poky.mn: 6let a 24 týdnů :oD
erumoico: 6 let 12 týdnů :)
Rail Balco: hahaa dejfe, dohanim te! 5 a 45 tydnu!
DejF: 6 let 4 týdny, už je to sice pár let trochu jako klinická smrt, ale stejně se cítím starej :-)

RSS kanál

Syndikovat obsah

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 12 hostů.
(c) Pavel Renčín 2007